ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie Sorkwity przy ulicy Olsztyńskiej nr 14 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 11:40:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz.121) w związku z Uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XL/293/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie  Sorkwity przy ulicy Olsztyńskiej nr 14 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola
           
 
Nieruchomość
ozn. KW
obręb
Nr geod. działki
pow.
/ ha  /
opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Tryb wydzierżawienia
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego
Czas trwania umowy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Sorkwity
KW Nr OL1M/000011947/1
 
62/53
 
0,30 ha
 
Ul. Olsztyńska  nr 14
Działka w części zabudowana budynkiem przedszkola, pozostały obszar wykorzystywany jest jako plac zabaw
 
prowadzenie przedszkola niepublicznego
 
w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego 
 
529,16 zł  + 23% Vat
 
4 lat
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Sorkwity  oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity .
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 11:40:56
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 11:41:01
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 11:41:01
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie Warpunach przy ulicy Wolności nr 3 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 11:38:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2018r. poz.121) w związku z Uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XL/292/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie Warpunach przy ulicy Wolności nr 3 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola
           
 
Nieruchomość
ozn. KW
obręb
Nr geod. działki
pow.
/ha/
opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Tryb wydzierżawienia
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego
Czas trwania umowy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Warpuny
KW Nr OL1M/000011899/9
 
372
 
0,36 ha
 
Ul. Wolności nr 3
Działka w części zabudowana budynkiem przedszkola, pozostały obszar wykorzystywany jest jako plac zabaw
 
prowadzenie przedszkola niepublicznego
 
w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego 
 
545,36 zł  + 23% Vat
 
4 lat
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Sorkwity  oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity .
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 11:38:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 11:38:21
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 11:38:21
Artykuł był wyświetlony: 349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (Szymanowo dz. 72)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 09:38:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2015 r. Dz. U. poz. 1774), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 3 stycznia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011524/0
 
działka oznaczona nr 72
o pow. 0,0600 ha
obrębie  Szymanowo
gmina
Sorkwity
Brak miejscowego planu zagospodarowania
brak dostępu do drogi publicznej
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców posiadających dostęp do nieruchomości
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:4.750 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt  złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 03.01.2018 r. do dnia 24.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Szymanowo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 11 stycznia 2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 09:38:29
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 09:38:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 09:38:32
Artykuł był wyświetlony: 1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (371/10 obręb Zyndaki m. Bałowo)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 16:24:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2015 r. Dz. U. poz. 1774), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz.1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 83/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00017252/4
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 2 o powierzchni użytkowej 70,73 m² wraz z pom. gosp. o pow.113,40 m2
Choszczewo nr 62
oraz udział 185,13/593,75 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 100/4 o pow. 0,2913 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy
Wartość nabycia po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 65.620 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych)
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 22.11.2017 r. do dnia 13.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Gizewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 30.11 2017 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 16:24:33
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 16:24:37
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 16:24:37
Artykuł był wyświetlony: 1499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (371/33 obręb Zyndaki m. Bałowo)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 16:18:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy  w Sorkwitach z dnia 01.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.04.2008 r. Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966),. oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 82/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr OL1M/
00016615/0
 
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem  o powierzchni  59,46 m2 na działce oznaczonej
nr 371/33
o powierzchni
0,0411 ha oraz  obręb
Zyndaki
 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej dla najemcy
Wartość nabycia po odliczeniu nakładów najemcy  wynosi 45.440 zł
(czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdziesci złotych)
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 22.11.2017 r. do dnia 13.12   2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Zyndaki oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 30.11.2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 16:18:53
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 16:19:54
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 16:19:54
Artykuł był wyświetlony: 1498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (371/10 obręb Zyndaki m. Bałowo)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 16:07:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2015 r. Dz. U. poz. 1774), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 22 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00016919/1
 
 
 
udział 18/100 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce oznaczonej nr 371/10 o pow. 0,0039 ha w obrębie Zyndaki miejscowość Bałowo.
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców posiadających dostęp do nieruchomości
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 12.678 zł
(słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem  złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówką w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 22.11.2017 r. do dnia 13.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Zyndaki oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 30 listopada 2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 16:07:35
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 16:07:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 16:09:02
Artykuł był wyświetlony: 1472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (Sorkwity 72/11)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 09:26:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2016 r. Dz. U. poz. 2147), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War–Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz.966) oraz Zarządzenia nr 80/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011327/1
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Sorkwity oznaczona działką nr 72/11 o pow. 0,1019 ha 
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku  mieszkalnego jednorodzinnego 
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 72.100zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysięce sto złotych) + podatek 23% Vat
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 14.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ w sołectwie Sorkwity oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 23.11.2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 09:26:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 09:26:20
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 08:25:10
Artykuł był wyświetlony: 1257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (Sorkwity 72/10)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 09:17:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2016 r. Dz. U. poz. 2147), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War–Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz.966) oraz Zarządzenia nr 80/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011327/1
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Sorkwity oznaczona działką nr 72/10 o pow.0,1001 ha 
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku  mieszkalnego jednorodzinnego 
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 70.820zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) + podatek 23% Vat
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 14.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Sorkwity oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 23.11.2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 09:17:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 09:17:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 08:25:28
Artykuł był wyświetlony: 1155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (Sorkwity 72/9)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 09:12:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2016 r. Dz. U. poz. 2147), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War–Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 80/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011327/1
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Sorkwity oznaczona działką nr 72/9 o pow.0,1001 ha 
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku  mieszkalnego jednorodzinnego 
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 70.820zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) + podatek 23% Vat
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 14.11.2017 r. do dnia 05.12.2017r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Sorkwity oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 23.11.2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 09:12:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 09:12:11
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 08:25:52
Artykuł był wyświetlony: 1154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania (Sorkwity 72/7)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 09:06:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2016 r. Dz. U. poz. 2147), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War–Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz.966) oraz Zarządzenia nr 80/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011327/1
 
 
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 39,20 m2
Sorkwity oznaczona działką nr 72/7 o pow.0,0693 ha 
Działka ma przeznaczenie  budowlane 
Nieruchomość jest zbywana na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 64.790zł
(słownie: sześćdziesiąt cztery  tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) + podatek 23% Vat
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 14.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Sorkwity oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 23.11.2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 09:06:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 09:06:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 08:26:09
Artykuł był wyświetlony: 1149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu