ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-10 14:25:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10.09.2018 r.
 
 
 
 
U W A G A M I E S Z K A Ń C Y !!!
 
WÓJT GMINY SORKWITY
INFORMUJE
 
iż odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Sorkwity odbędzie się w dniach 01-02.10.2018 r. (poniedziałek, wtorek). Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Sorkwity osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 742 85 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r.
Odbiór odpadów będzie odbywał się od godziny 7:00. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.
Zbiórka dotyczy tylko odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - czyli tych odpadów, które swoją wielkością nie mieszczą się do pojemników na odpady komunalne np. meble, wózki dziecięce, materace, rowery oraz różnego rodzaju zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Informujemy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie należą odpady poremontowe , budowlane i rozbiórkowe.
 
Odpady wystawione po terminie nie będą odebrane.
 
 
 
 Z up. Wójta Gminy Sorkwity
Sekretarz Gminy Sorkwity
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-09-10 14:25:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 14:25:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-10 14:25:26
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 17:37:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Sorkwity wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Mikołajki Oddział Mrągowo Nr 54 9350 0001 0216 5293 5002 0108
W tytule: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz IMIĘ I NAZWISKO (osoby, na którą została złożona deklaracja).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Połomka Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Połomka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 17:37:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 17:37:40
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 17:37:40
Artykuł był wyświetlony: 849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Selektywna zbiórka odpadów kuchennych (BIO)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 10:02:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy!
Wójt Gminy w Sorkwitach informuje,

 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz 19) mieszkańcy zobowiązani są poddać segregacji kolejną frakcję odpadów tj. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kuchennych.
Na gminę został nałożony obowiązek odbioru od mieszkańców tej frakcji odpadów.
W gminie Sorkwity obowiązek selektywnej zbiórki odpadów kuchennych (BIO) wchodzi w życie od 1 lipca 2018 r. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie nieruchomości, w której zadeklarowano selektywny sposób gromadzenia odpadów. Odpady kuchenne z nieruchomości do dnia 1 lipca 2018 r. powinny być gromadzone w brązowych workach „BIO".
W skład bioodpadów wchodzą odpady zielone oraz odpady kuchenne, które będą zbierane łącznie:
  • odpady kuchenne: resztki żywności (surowe, nieprzetworzone, bez mięsa
    i kości), odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);
  • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, chwasty, trociny, kora, kwiaty.
Zasady segregacji pozostałych frakcji odpadów (tworzyw sztucznych z metalem, papieru i szkła) pozostają bez zmian.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
- a/a E.P.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Połomka Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Połomka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 10:02:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 10:02:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 10:02:46
Artykuł był wyświetlony: 1018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Warpuny)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 14:50:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia 15 grudnia 2017r.
 
 
UWAGA MIESZKAŃCY
WÓJT GMINY SORKWITY
 
informuje, iż w niżej określonych terminach w Świetlicy Wiejskiej w Warpunach przy ul. Wolności 12a w godzinach od 13.30 do 15.00 przyjmowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowe)
 
Terminarz przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
12 stycznia 2018r. ( piątek)
15 lutego 2018r. (czwartek)
15 marca 2018r. (czwartek)
13 kwietnia 2018r. (piątek)
15 maja 2018r. (wtorek)
15 czerwca 2018r. (piątek)
13 lipca 2018r. (piątek)
10 sierpnia 2018r. (piątek)
14 września 2018r. (piątek)
12 października 2018r. (piątek)
15 listopada 2018r. (czwartek)
14 grudnia 2018r. (piątek)
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
  • tablice ogłoszeń w sołectwach
  • strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 14:50:48
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 14:50:53
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 14:50:53
Artykuł był wyświetlony: 930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Rybno)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 14:49:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia 15 grudnia 2017 r.
 
 
UWAGA MIESZKAŃCY
WÓJT GMINY SORKWITY
 
 
informuje, iż w niżej określonych terminach w Bibliotece w Rybnie przy ul. Długiej 20 w godzinach od 14.00 do 15.00 przyjmowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowe)
 
Terminarz przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
11 stycznia 2018r. ( czwartek)
14 lutego 2018r. (środa)
14 marca 2018r. (środa)
12 kwietnia 2018r. (czwartek)
14 maja 2018r. (poniedziałek)
14 czerwca 2018r. (czwartek)
12 lipca 2018r. ( czwartek)
9 sierpnia 2018r. (czwartek)
13 września 2018r. (czwartek)
11 października 2018r. (czwartek)
14 listopada 2018r. (środa)
13 grudnia 2018r. (czwartek)
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewsk
 
 
  • tablice ogłoszeń w sołectwach
  • strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 14:49:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 14:49:40
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 14:49:40
Artykuł był wyświetlony: 921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjmowanie opłat za odpady w Warpunach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 11:48:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05 czerwca 2017 r.
 
 
 
U W A G A M I E S Z K A Ń C Y !!!
W Ó J T G M I N Y S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż w określonych niżej terminach w Świetlicy Wiejskiej w Warpunach przy ul. Wolności 12 a w godzinach od 13.30 do 15.00 przyjmowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowe).
 
Terminarz przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 lipca 2017 r. (piątek)
11 sierpnia 2017 r. (piątek)
15 września 2017 r. (piątek)
13 października 2017 r. (piątek)
14 listopada 2017 r. (wtorek)
15 grudnia 2017 r. (piątek)
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2017-06-13 11:48:09
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 11:48:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 11:48:12
Artykuł był wyświetlony: 1695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjmowanie opłat za odpady w Rybnie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 11:46:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05 czerwca 2017 r.
 
 
 
U W A G A M I E S Z K A Ń C Y !!!
W Ó J T G M I N Y S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż w określonych niżej terminach w Bibliotece w Rybnie przy ul. Długiej 20 w godzinach od 14.00 do 15.00 przyjmowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowe).
 
Terminarz przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
13 lipca 2017 r. (czwartek)
10 sierpnia 2017 r. (czwartek)
14 września 2017 r. (czwartek)
12 października 2017 r. (czwartek)
13 listopada 2017 r. (poniedziałek)
14 grudnia 2017 r. (czwartek)
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2017-06-13 11:46:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 11:46:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 11:46:27
Artykuł był wyświetlony: 1690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Rybno)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-08 16:55:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Sorkwity, dnia 05 grudnia 2016 r.
 
U W A G A  M I E S Z K A Ń C Y !!!
W Ó J T  G M I N Y  S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż w określonych niżej terminach w Bibliotece w Rybnie przy ul. Długiej 20 w godzinach od 14.00 do 15.00 przyjmowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowe).
 
Terminarz przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
12 stycznia 2017 r. (czwartek)
14 lutego 2017 r. (wtorek)
14 marca 2017 r. (wtorek)                                    
10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)
11 maja 2017 r. (czwartek)
13 czerwca  2017 r. (wtorek)
 
 

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 

- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2016-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2016-12-08 16:55:30
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-08 16:55:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-08 16:55:33
Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Warpuny)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-08 16:50:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05 grudnia 2016 r.
 
U W A G A  M I E S Z K A Ń C Y !!!
W Ó J T  G M I N Y  S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż w określonych niżej terminach w Świetlicy Wiejskiej w Warpunach przy ul. Wolności 12 a w godzinach od 13.30 do 15.00 przyjmowane będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowe).
Terminarz przyjmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

13 stycznia 2017 r. (piątek)
15 lutego 2017 r. (środa)
15 marca 2017 r. (środa)                                    
11 kwietnia 2017 r. (wtorek)
12 maja 2017 r. (piątek)
14 czerwca 2017 r. (środa)
 
 

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2016-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2016-12-08 16:50:03
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-08 16:50:08
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-08 16:50:29
Artykuł był wyświetlony: 1470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-23 14:59:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RBG.6220.1.48.2015.2016                                                                                                                         Sorkwity, dnia 23 sierpnia 2016 r.

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E


 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) zawiadamia, że pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. znak: RBG.6220.1.47.2015.2016 przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zażalenie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu do urzędu – 17 sierpnia 2016 r.) na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, złożone przez Pana Janusza Błaszczaka reprezentowanego przez pełnomocnika adw. Jana Franciszka Gajewskiego z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy adwokacka spółka jawna.
W związku z powyższym informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią zażalenia w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 14:59:34
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 16:46:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 09:28:30
Artykuł był wyświetlony: 1906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu