ˆ

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-08 19:02:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-08 19:02:01
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-08 19:02:01
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-09-08 19:03:30
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data ostatniej zmiany: 2015-09-08 21:03:30
Artykuł był wyświetlony: 1482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SORKWITY z dnia 4 września 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-09 10:15:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-09 10:15:10
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-09 10:15:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-09 10:16:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-09 12:16:26
Artykuł był wyświetlony: 1521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sorkwity z dnia 9 września 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-10 13:05:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 13:05:10
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 13:05:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 13:07:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 15:07:12
Artykuł był wyświetlony: 1581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Sorkwity z dnia 09 września 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-10 13:08:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 13:08:58
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 13:08:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 13:12:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 15:12:03
Artykuł był wyświetlony: 1547 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-10 13:13:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 13:13:34
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 13:13:34
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 13:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 15:14:49
Artykuł był wyświetlony: 1590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-05 16:44:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.182 §1 pkt 1 w związku z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz § 7 oraz § 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345 ze zm.) Wójt Gminy Sorkwity zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 16:44:46
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-05 16:44:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 16:47:19
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-06 22:32:31
Artykuł był wyświetlony: 1697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-05 16:47:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.156 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się operatorów do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. tj:

 

 1. Obwodowej Komisji Wyborcza Nr 1 w Sorkwitach Pan Waldemar Szklanko

 2. Obwodowej Komisji Wyborcza Nr 2 w Sorkwitach Pan Krystian Klaudiusz Bielak

3. Obwodowej Komisji Wyborcza Nr 3 w Warpunach Pan Tomasz Kawałek

4. Obwodowej Komisji Wyborcza Nr 4 w Rybnie Pani Teresa Poważa-Jędrzejczyk

5. Obwodowej Komisji Wyborcza Nr 5 w Choszczewie Pani Lidia Świder

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 16:47:07
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-05 16:47:07
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 16:47:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-06 22:33:00
Artykuł był wyświetlony: 1620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w  wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-09 15:41:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) ,zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam niżej wymienionych przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami:

 1. Elżbieta Pasieka - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sorkwitach,

 2. Katarzyna Sobczyk - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sorkwitach,

 3. Iwona Anna Nabakowska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Warpunach,

 4. Bożena Żółtowska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Rybnie,

 5. Marzena Wiśniewska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Choszczewie.

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w dniu 25 października 2015 r. ochrony lokali wyborczych utworzonych na terenie gminy Sorkwity w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru w lokalu wyborczym oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu.

 

§ 2. Sekretarza Gminy Sorkwity zobowiązuję do:

 1. zapewnienia osobom wymienionym w § 1 ust. 1 środków łączności umożliwiających utrzymywanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie,

 2. przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji w Mrągowie upoważnionej listy osób wyznaczonych do ochrony lokali wyborczych zawierającej imiona, nazwiska i adresy zamieszkania tych osób oraz numery telefonów lub innych środków łączności wykorzystywanych przez te osoby,

 3. uzgodnienia z Komendantem Powiatowym Policji w Mrągowie terminu przeprowadzenia instruktażu dla osób wymienionych w § 1 ust. 1 w zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami oraz procedury zwracania się do Policji o pomoc przez osoby odpowiedzialne za ochronę lokali wyborczych.

 

§ 3. Dyrektorów jednostek, w których usytuowane są lokale wyborcze zobowiązuję do zapewnienia osobom wyznaczonym do ochrony tych lokali możliwości korzystania ze środków łączności znajdujących się w tych lokalach.

 

§ 4. Przewodniczących obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy zobowiązuję do niezwłocznego powiadomienia Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie (tel. 89 527 30 29, 89 523 23 48) o wystąpieniu nadzwyczajnych wydarzeń uzasadniających zarządzenie przerwy w głosowaniu, w celu uzyskania zgody na podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

 

§ 5. Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mrągowie oraz dyrektorom jednostek, o których mowa w § 3.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 15:41:06
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-09 15:41:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-09 15:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 13:34:03
Artykuł był wyświetlony: 1532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w SORKWITACH z dnia 8 października 2015 r. o składzie, zasięgu terytorialnym i siedzibie komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:35:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. podaję do wiadomości publicznej:

 

Skład osobowy:

 

1. Jerzy Lech Kowalczyk- Przewodniczący

2. Małgorzata Jankowska- Z-ca Przewodniczącego

3. Maria Barbara Rogińska - Członek

4. Małgorzata Wiska - Członek

5. Klaudia Joanna Kur – Członek

6. Bogusław Zdzisław Kwakowicz - Członek

7. Elżbieta Pasieka – Członek

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sorkwitach swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje sołectwa: Sorkwity, Stary Gieląd.

 

Lokal czynny będzie dnia 25 października 2015 r. od godz. 700 do godz. 2100 .

 

Siedziba Komisji:

Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach ul. Szkolna 17b, Sorkwity, 11-731 Sorkwity.

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Sorkwitach

 

(-) Jerzy Lech Kowalczyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-10 11:35:36
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:35:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:36:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 13:59:42
Artykuł był wyświetlony: 1469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 w SORKWITACH z dnia 8 października 2015 r. o składzie, zasięgu terytorialnym i siedzibie komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-10 11:37:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. podaję do wiadomości publicznej:

 

Skład osobowy:

 

1. Anna Wysmułek - Przewodnicząca

2. Barbara Salamon - Z-ca Przewodniczącej

3. Justyna Tumińska – Kordal - Członek

4. Ewa Iwanicka - Członek

5. Bożena Teresa Gutowska - Członek

6. Laura Michalak – Członek

7. Katarzyna Sobczyk - Członek

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sorkwitach swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje sołectwa: Stama, Nibork, Maradki, Borowe, Borowski Las, Jędrychowo, Pustniki.

 

Lokal czynny będzie dnia 25 października 2015r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Siedziba Komisji:

Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach ul. Szkolna 17b, Sorkwity, 11-731 Sorkwity.

 

Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 2 w Sorkwitach

 

(-) Anna Wysmułek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-10-10 11:37:40
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-10 11:37:40
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-10 11:37:48
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-10 13:57:28
Artykuł był wyświetlony: 1478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu