ˆ

Wybory samorządowe 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE GKW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 08:44:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach
z dnia 18 września 2018 r.
 
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Gminy Sorkwity zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
        Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Sorkwitach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sorkwity w okręgu wyborczym Nr 12 obejmującym (Rozogi, Borowe, Borowski Las) w terminie do dnia 24 września 2018 r.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisji w dniach:
- od 18.09.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.  w godzinach od 1530 do 1730
- i w dniu  24 września 2018 r. w godzinach od 1600 do 1800.
     
 
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
 
(-) Bogumiła Rapacka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Bogumiła Rapacka Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Rapacka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 08:44:03
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 08:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 08:45:47
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 18:36:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

I N F O R M A C J A
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach
powołanej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych,
zarządzonych na dzień 21 października 2018r. z dnia 12 września 2018r.
 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 załącznika Nr 1 „Regulamin terytorialnych komisji wyborczych” do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r., poz. ..), Gminna Komisja Wyborcza w Sorkwitach podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach:
 
I. SKŁAD OSOBOWY
1. Bogumiła Anna Rapacka zam. Zyndaki - Przewodnicząca Komisji;
2. Jerzy Lech Kowalczyk zam. Rybno - Z-ca Przewodniczącej;
3. Bogumiła Lidia Cesarek zam. Warpuny - Członek;
4. Monika Maria Jaworska zam. Sorkwity - Członek;
5. Elwira Iwona Kawałek zam. Zyndaki - Członek;
6. Alicja Zdzisława Latoch-Groszkowska zam. Sorkwity - Członek;
7. Barbara Salamon zam. Sorkwity - Członek
8. Agnieszka Emilia Szapiel zam. Choszczewo - Członek;
9. Marzena Wiśniewska zam. Janiszewo - Członek.
 
II. SIEDZIBA
Budynek Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity - sala konferencyjna (parter), tel. (89) 742-85-34, faks (89) 742-85-30.
 
III. DYŻURY
1. Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta:
 
Dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku (w dni powszednie za wyjątkiem soboty - 15.09.2018 r.):
14 września 2018 r. - w godz. 1500 – 2100
15 września 2018 r. - w godz. 900 – 1500
17 września 2018 r. - w godz. 1500 – 2400
18-21 września 2018 r. - w godz. 15 30 – 1730
24-25 wrzesień 2018 r. - w godz. 1600 – 1800
26 września 2018 r. - w godz. 1500 – 2400
 
2. Inne czynności Komisji:
od dnia 1 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r.
we wtorki i piątki w godz. 1530 – 1730.
 
20 października 2018 r. (sobota) - w godz. 1000 - 1300
21 października 2018 r. (niedziela) - w godz. 600 – do czasu podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów.
 
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach
(-) Bogumiła Anna Rapacka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 18:36:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 18:36:23
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 07:50:54
Artykuł był wyświetlony: 304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 07:45:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rynkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rynkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 07:45:45
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 07:46:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 07:46:38
Artykuł był wyświetlony: 325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 07:40:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rynkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rynkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 07:40:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 07:41:50
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 07:41:50
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 10:19:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rynkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rynkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 10:19:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 10:20:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 10:20:43
Artykuł był wyświetlony: 359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 20:46:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

I N F O R M A C J A
 
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków:
 
- obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
- obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
 
w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 5 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 754 ze zm.) oraz § 3 ust 2 i 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Wójt Gminy Sorkwity informuje, że:
 
zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Gminy Sorkwity w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A, 11-731 Sorkwity (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu:
 
  • od poniedziałku do piątku:
- poniedziałek w godz. 8.00 -16.00
- wtorek - piątek w godz. 7.15 15.00
 
do dnia 21 września 2018 r.
 
 
Z up. Wójt Gminy Sorkwity
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 20:46:03
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 20:46:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 20:46:06
Artykuł był wyświetlony: 970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 09:44:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SORKWITY
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do organów samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
l.p.
Sołectwo
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
Lokalizacja
1
Borowe
Borowe
tablica sołecka
2
Borowski Las
Borowski Las, Wola Maradzka
tablica sołecka
3
Burszewo
Burszewo
tablica sołecka
4
Choszczewo
Choszczewo, Janiszewo
tablica sołecka
5
Stary Gieląd
Stary Gieląd, Gieląd Mały, Nowy Gieląd
tablica sołecka
6
Gizewo
Gizewo
tablica sołecka
7
Jełmuń
Jełmuń
tablica sołecka
8
Jędrychowo
Jędrychowo, Janowo, Rodowo
tablica sołecka
9
Kozłowo
Kozłowo, Lesiny
tablica sołecka
10
Maradki
Maradki, Głodowo, Maradzki Chojniak,
Wilamówko
tablica sołecka
11
Nibork
Nibork, Kozarek Wielki, Kozarek Mały,
Szarłaty
tablica sołecka
12
Pustniki
Pustniki
tablica sołecka
13
Rozogi
Rozogi
tablica sołecka
14
Rybno
Rybno, Karczewiec, Piłaki,
Tyszkowo
tablica sołecka
15
Sorkwity
Sorkwity, Miłuki, Słomowo,
Załuki
tablica sołecka
16
Stama
Stama, Młynik
tablica sołecka
17
Surmówka
Surmówka, Szelągówka
tablica sołecka
18.
Szymanowo
Szymanowo
tablica sołecka
19
Warpuny
Warpuny
tablica sołecka
20
Zyndaki
Zyndaki, Bałowo, Zamkowo
tablica sołecka
 
Komitety wyborcze ponadto mogą umieszczać plakaty na ścianach świetlic i przystankach stanowiących własność samorządu gminy Sorkwity.
 
 
Z up. Wójta Gminy Sorkwity 
Sekretarz Gminy Sorkwity
(-) Małgorzata Rzekanowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 09:44:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 09:44:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 09:44:31
Artykuł był wyświetlony: 800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 09:47:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.08.2018 r.
 
 
 
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach samorządowych zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.).
 
1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
6) warunkach oraz formach głosowania.
 
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Sorkwity telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.
We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity oraz podawane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach sołeckich w gminie.
 
2. Prawo do głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270),
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 8 października 2018r. zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sorkwity.
 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Sorkwity, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie Urzędowi Gminy Sorkwity. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.
 
3. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
 
Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania
osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
2) mąż zaufania,
3)obserwator społeczny,
4) osoba kandydująca w wyborach.
 
Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 
Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Sorkwity lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Sorkwity upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 12 października 2018 r. Wzór wniosku jest dołączony do informacji.
Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sorkwity, jeżeli będzie ono przeprowadzane.
Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9 dniu przed dniem ponownego głosowania.
Do wniosku należy dołączyć:
1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa- wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa jest dołączony do informacji,
2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
 
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.
 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik.
Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
 
4. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Sorkwity najpóźniej w dniu 16 października 2018 r.
Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy
przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5 dniu przed tym głosowaniem.
 
5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
 
6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.
Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy.
Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.
 
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
 
 
Z up. Wójta Gminy Sorkwity
Sekretarz Gminy Sorkwity
(-) Małgorzata Rzekanowska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 09:47:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 09:47:48
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 09:47:48
Artykuł był wyświetlony: 1040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 09:58:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY SORKWITY
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 754 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/1258/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 
podaje się do publicznej wiadomości:
 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
 
Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1
Część Sołectwa Sorkwity: ul. Szkolna
1
2
Część Sołectwa Sorkwity: z wyłączeniem ul. Szkolnej
1
3
Sołectwo Pustniki, Stama
1
4
Sołectwo Maradki, Jędrychowo
1
5
Sołectwo Nibork, Stary Gieląd
1
6
Sołectwo Burszewo
1
7
Sołectwo Szymanowo, Surmówka
1
8
Część sołectwa Warpuny: ul. Wolności, Jeziorna, Robotnicza
1
9
Część sołectwa Warpuny: ul. Młynowa, Żytnia, Ogrodowa, Kolonia Warpuny
1
10
Sołectwo Zyndaki
1
11
Sołectwo Gizewo
1
12
Sołectwo Rozogi, Borowe, Borowski Las
1
13
Sołectwo Rybno
1
14
Sołectwo Kozłowo
1
15
Sołectwo Choszczewo, Jełmuń
1
 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńskiej 16A, 11-731 Sorkwity - sala konferencyjna (parter),
tel. 89 742-85-34, faks nr 89 742-85-30
 
Z up. Wójta Gminy Sorkwity 
Sekretarz Gminy Sorkwity
(-) Małgorzata Rzekanowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 09:58:45
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 09:58:48
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 09:58:48
Artykuł był wyświetlony: 1056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu