ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 10:12:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07.12.2017 r.
 
Nasz znak :                                                                                          
RG-0002.10.2017                                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­      
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 22 grudnia 2017 r.  (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
         a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018- 2032
         b) uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2018 r.
c) zmiany  Uchwały Nr III/18/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostkach budżetowych Gminy Sorkwity, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych  
d) zmiany Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi publicznych jednostek oświatowych przez Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach
e) zmiany Uchwały Nr XXI/142/2016 w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Sorkwitach
   f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 200/3 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity
   g) uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2018
   h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
   i)  ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2018 r.
6.   Interpelacje i wnioski radnych.
7.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
9.   Sprawy różne.
10.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 10:12:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 10:12:49
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 10:12:49
Artykuł był wyświetlony: 295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 11:05:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.11.2017 r.
 
Nasz znak: RG-0002.9.2017           
                                                          ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­      
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  24 listopada 2017r.  (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad :
 1.Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2016/2017
  5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Sorkwitach z dnia 21 grudnia  2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017-2030
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017r. uchwalonego uchwałą
Nr. XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.   
c)  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Stary Gieląd
e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Stary Gieląd
f) ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity
         g) zajęcia stanowiska w przedmiocie uruchomienia Programu Współpracy
          Transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020
         h) opłaty miejscowej na rok podatkowy 2018
         i) zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Sorkwity
   j) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
   k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  6.   Interpelacje i wnioski radnych.
  7.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9.   Sprawy różne.
10.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 11:05:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 11:05:18
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 13:25:03
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXII sesję rady gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 08:30:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.09.2017 r.
 
Nasz znak:                                                                                           
RG-0002.8.2017                                                                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                         
                                                                                                                          
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 29 września 2017 r.  (piątek)  na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2017 r.
 5.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017-2030
b) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Sorkwitach w ośmioletnią Szkołę  Podstawową w Sorkwitach
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Warpunach z siedzibą w Zyndakach
e) ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sorkwity na lata 2017- 2020
g) zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. , zmienionej uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 czerwca 2017 r.
h)  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Maradki
i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Choszczewo
  6.   Interpelacje i wnioski radnych.
  7.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9.   Sprawy różne.
 10.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
 (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 08:30:35
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 08:30:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 09:26:28
Artykuł był wyświetlony: 830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 07:43:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 03.08.2017 r.
 
Nasz znak:                                                        
RG-0002.7.2017                                            
 
MIESZKAŃCY
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXXI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  11 sierpnia 2017 r.  (piątek)  na godzinę 10ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
  5.  Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja wójta gminy o pracach wójta w okresie między sesjami.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 07:43:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 07:43:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 07:43:46
Artykuł był wyświetlony: 856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 10:48:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 14.07.2017 r.
 
Nasz znak: RG-0002.6.2017                                            
 
MIESZKAŃCY GMINY SORKWITY
 
                                                                                                                   
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  21 lipca 2017 r.  (piątek)  na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
       b) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pustniki.
  5.  Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 10:48:56
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 10:49:00
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 10:49:00
Artykuł był wyświetlony: 713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 21:59:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19.06.2017 r.
 
Nasz znak:                                                        
RG-0002.5.2017                                            
MIESZKAŃCY
                                                                                                                  
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 czerwca 2017 r.  (wtorek)  na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2016 r.
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
d) zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. zmienionej  uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2017 r.
e) zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016r. oraz uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
f) przyjęcia zmian do „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017-2021”.
  5.  Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 21:59:53
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 21:59:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 13:35:13
Artykuł był wyświetlony: 1143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 12:09:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19.05.2017r.
 
Nasz znak:                                                        
RG-0002.4.2017                                            
MIESZKAŃCY
 
                                                                                                                   
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  26 maja 2017r.  (piątek)  na godzinę 10ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
       b) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
       c) przyjęcia zmian do „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017-2021”.
  5.  Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2017-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 12:09:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 12:14:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 12:14:30
Artykuł był wyświetlony: 1303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXVII sesję rady gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 11:19:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.04.2017 r.
 
Nasz znak:                                                        
RG-0002.3.2017                       
                    
MIESZKAŃCY
 
                                                                                                                  
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  28 kwietnia 2017 r.  (piątek)  na godzinę 10ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i p.poż w gminie Sorkwity (zreferują zaproszeni goście).
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 9. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 11:19:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 11:19:15
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 11:19:15
Artykuł był wyświetlony: 927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXVI sesję rady gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 10:39:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.03.2017 r.
 
Nasz znak:                                                        
RG-0002.2.2017                             
              
 
MIESZKAŃCY
                                                                                                                   
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 marca 2017 r. (czwartek)  na godzinę 10ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o środkach z PROW na lata 2014-2020.
 5. Informacja o stanie weterynaryjnym na terenie Gminy Sorkwity (zreferuje Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Mrągowie).
 6. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sorkwitach (zreferuje kierownik GOPS).
 7.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r.
b) zmiany Uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c) uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017-2021”.
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
f) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
g) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
h) zmiany Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
i) zmiany Uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017-2030.
j) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
    8.     Interpelacje i wnioski radnych.
    9.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   10.    Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   11.    Sprawy różne.
   12.    Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 10:39:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 10:42:48
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 10:42:48
Artykuł był wyświetlony: 1383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 12:36:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 09.02.2017r.
 
Nasz znak :                                                        
RG-0002.8.2016                                             
MIESZKAŃCY
                                                                                                                   
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz.446) zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  17 lutego 2017r.  (piątek)  na godzinę 10ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 dla Gminy Sorkwity za 2016 r. (zreferuje Pani D.Prill).
 5.   Podjęcie uchwał w sprawie :
a) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
b) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017r.
c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity”.
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo
f) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody drzewa gatunku sosna wejmutka (Pinus strobus).
g) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 r.
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Sorkwity na 2017 r.
       j) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
    6.     Interpelacje i wnioski radnych.
    7.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
    8.    Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
    9.    Sprawy różne.
   10.    Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 12:36:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 12:36:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 12:36:59
Artykuł był wyświetlony: 1206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu