Studium zagospodarowania przestrzennego - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Studium zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-25 11:32:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2015-03-25 11:32:09
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2015-03-25 11:32:09
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-03-25 11:45:35
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-03-25 12:45:35
Artykuł był wyświetlony: 3801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-30 11:17:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XIX/137/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sorkwity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 39 ust.1 oraz art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3, cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w cytowanej wyżej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 11:17:16
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2014-04-30 11:17:16
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 11:23:28
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-04-30 13:23:28
Artykuł był wyświetlony: 4501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-08 22:39:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2013-10-08 22:39:18
Osoba, która odpowiada za treść: Jóżef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2013-10-08 22:39:18
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2013-10-08 22:40:44
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2013-10-09 00:40:44
Artykuł był wyświetlony: 4961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-22 11:11:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647).zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sorkwity Uchwały Nr XIX/137/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity w terminie do dnia 16 listopada 2012 roku..
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany studium na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.
Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektów studium w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu zmiany studium, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2012-10-22 11:11:21
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-10-22 11:11:21
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-10-22 11:11:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-10-22 13:11:32
Artykuł był wyświetlony: 4782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-06-06 07:54:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Treść studium oraz mapa dostępne do pobrania w załączniku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2008-06-06 07:54:53
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2008-06-06 07:54:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Kopaniec Data udostępnienia informacji: 2008-06-06 08:03:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-07-20 09:48:37
Artykuł był wyświetlony: 6435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu