Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-26 14:13:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.7.8.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 25 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie boiska sportowego na działce o nr ew. 198/8 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 14:13:50
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 14:13:53
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 08:30:33
Artykuł był wyświetlony: 1408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-26 14:12:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.6.8.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 25 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi gminnej na działce o nr ew. 276/17 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do wydzielenia geodezyjnego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 14:12:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 14:12:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 08:34:35
Artykuł był wyświetlony: 1313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 15:05:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.5.17.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 25 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV (wymiana słupów i przewodów) z dobudową toru drugiego z przewodu izolowanego oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 23/3, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 47, 103/1, 114, 121/29 w obrębie Pustniki, gmina Sorkwity
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Pustniki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-25 15:05:54
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 15:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 15:05:57
Artykuł był wyświetlony: 1240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 16:17:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 8 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.7.6.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego na działce o nr ew. 198/8 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity wydane zostało:
 • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.0702.530.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 2 stycznia 2018 r.)
  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego, w zakresie urządzeń melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:17:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 16:17:28
Artykuł był wyświetlony: 957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 16:15:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 8 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.6.6.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działce o nr ew. 276/17 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do wydzielenia geodezyjnego. wydane zostało:
 • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.0702.527.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 2 stycznia 2018 r.)
  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, w zakresie urządzeń melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:15:13
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 16:15:17
Artykuł był wyświetlony: 945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 16:12:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 8 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.5.16.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV (wymiana słupów i przewodów) z dobudową toru drugiego z przewodu izolowanego oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 23/3, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 47, 103/1, 114, 121/29 w obrębie Pustniki, gmina Sorkwity wydane zostało:
 • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.0702.529.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 2 stycznia 2018 r.)
  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego, w zakresie urządzeń melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Pustniki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:12:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:12:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 16:12:12
Artykuł był wyświetlony: 915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 11:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 29 grudnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.7.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego na działce o nr ew. 198/8 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity wydane zostało:
 • postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak: ZS.224.322.2017.EP z dnia 19 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 22 grudnia 2017 r.)
  o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego z uwagi na to, że grunty leśne są położone poza obszarem projektowanej inwestycji.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 11:35:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 11:35:42
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 11:35:42
Artykuł był wyświetlony: 1027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 11:33:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 29 grudnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.5.15.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV (wymiana słupów i przewodów) z dobudową toru drugiego z przewodu izolowanego oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 23/3, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 47, 103/1, 114, 121/29 w obrębie Pustniki, gmina Sorkwity wydane zostało:
 • postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 485/2017
  z dnia 21 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 27 grudnia 2017 r.) o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Pustniki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 11:33:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 11:33:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 11:33:31
Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 15:03:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 12 grudnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.7.4.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek Pani Marii Rolczyńskiej działającej w imieniu Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity z dnia 20 listopada 2017 r. wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego na działce o nr ew. 198/8 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 15:03:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 15:03:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 15:03:46
Artykuł był wyświetlony: 1208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 14:51:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11 grudnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.6.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek Pani Marii Rolczyńskiej działającej w imieniu Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity z dnia 20 listopada 2017 r. wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działce o nr ew. 276/17 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do wydzielenia geodezyjnego.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 14:51:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 14:51:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 14:51:45
Artykuł był wyświetlony: 1181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu