ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 11:37:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18 października 2017 r.
Znak: RBG.6733.4.6.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz montażem złącza kablowo-pomiarowego na działce o nr ew. 82/4, 82/6, 82/13 w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z dnia 16 października 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 17 października 2017 r.) znak: MUW.DM.0702.412.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie urządzeń melioracji wodnych;
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Stary Gieląd
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 11:37:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 11:37:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 11:37:47
Artykuł był wyświetlony: 182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-09 10:19:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 4 października 2017 r.
Znak: RBG.6733.4.5.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
Z A W I A D A M I A S I Ę
że na wniosek z dnia 6 września 2017 r. Pana Ryszarda Gałązka reprezentującego Zakład Usług Elektrycznych mgr inż. Ryszard Gałązka, ul. M.C. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz montażem złącza kablowo-pomiarowego na działce o nr ew. 82/4, 82/6, 82/13 w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Stary Gieląd
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 10:19:21
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 10:19:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 10:19:25
Artykuł był wyświetlony: 472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 15:25:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18 września 2017 r.
Znak: RBG.6733.3.8.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 18 września 2017 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz remoncie istniejącej elektroenergetycznej linii nN 0,4kV na działce o nr ew. 17/12, 17/14, 19/2, 65/1, 65/2, 67, 74/2 w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Zyndaki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 15:25:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 15:26:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 15:26:03
Artykuł był wyświetlony: 627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-29 15:32:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 sierpnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.3.7.2017                                                              
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Z A W I A D A M I A S I Ę
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz remoncie istniejącej elektroenergetycznej linii nN 0,4kV na działce o nr ew. 17/12, 17/14, 19/2, 65/1, 65/2, 67, 74/2 w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 28 sierpnia 2017 r.) znak: MUW.DM.0702.329.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie urządzeń melioracji wodnych;
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Zyndaki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-08-29 15:32:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-08-29 15:32:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-08-29 15:32:17
Artykuł był wyświetlony: 573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-10 08:39:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07.08.2017 r.
Znak: RBG.6733.3.3.2017
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek z dnia 11 lipca 2017 r. Pana Ryszarda Gałązka reprezentującego Zakład Usług Elektrycznych mgr inż. Ryszard Gałązka, ul. M.C. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz remoncie istniejącej elektroenergetycznej linii nN 0,4kV na działce o nr ew. 17/12, 17/14, 19/2, 65/1, 65/2, 67, 74/2 w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A -
w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Zyndaki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-10 08:39:31
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-08-10 08:39:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 08:39:35
Artykuł był wyświetlony: 743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 19:45:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 marca 2017 r.
Znak: RBG.6733.1.11.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 30 marca 2017 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej, oświetlenia parkowego, wiaty oraz parkingu w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż jeziora Lampackiego na działce o nr ew. 70/29, 71/1, 74/55 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 19:45:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 19:45:09
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 19:45:09
Artykuł był wyświetlony: 1275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 15:42:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 14 marca 2017 r.
Znak: RBG.6733.1.10.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej, oświetlenia parkowego, wiaty oraz parkingu w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż jeziora Lampackiego na działce o nr ew. 70/29, 71/1, 74/55 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 marca 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 9 marca 2017 r.) znak: IZNR.5151.28.2017.pm o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie działki nr ew. 70/29;
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 15:42:09
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 15:43:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 15:44:47
Artykuł był wyświetlony: 1421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-07 14:47:51

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 15:20:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20 lutego 2017 r.
Znak: RBG.6733.2.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku gospodarczego do obsługi istniejącego cmentarza na działce o nr ew. 124/1 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do podziału geodezyjnego wydane zostały następujące postanowienia:
  • postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z dnia 7 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 10 lutego 2017 r.) znak: ZDW.TD/5330/060/2017 o uzgodnieniu projektu decyzji
    o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego;
  • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 14 lutego 2017 r.) znak: MUW.DM.0702.50.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego bez uwag w zakresie urządzeń melioracji wodnych;
W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12 strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowień. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 15:20:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 15:20:41
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 15:20:41
Artykuł był wyświetlony: 954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 11:57:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13 lutego 2017 r.
Znak: RBG.6733.1.3.2017
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
Z A W I A D A M I A S I Ę
że na wniosek Pana Andrzeja Wygonowskiego, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda działającego
z pełnomocnictwa Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej, oświetlenia parkowego, wiaty oraz parkingu w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż jeziora Lampackiego na działce o nr ew. 70/29, 71/1, 74/55 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 11:57:27
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 11:57:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 11:57:31
Artykuł był wyświetlony: 1169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu