ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

MAŁY RUCH GRANICZNY MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ - INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-17 19:53:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

mapa internet
 
MAŁY RUCH GRANICZNY MIĘDZY RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
 
STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE:
Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.
Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej.
Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.
Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:
- posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;
- nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:
mieszkańcom strefy przygranicznej RP:
- Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie
- Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej (FR) w Gdańsku
mieszkańcom strefy przygranicznej FR:
- Konsul RP w Kaliningradzie
Strefę przygraniczną, objętą zasadami małego ruchu granicznego, stanowią:
na terytorium RP:
w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;
w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.
na terytorium FR:
Obwód Kaliningradzki.
Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej w ramach mrg.
Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy.
Jednak nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.
Przekraczanie polsko –rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:
1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);
2. Gołdap – Gusiew (drogowe);
3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe);
4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);
5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).
UWAGA!
Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy cudzoziemiec posiada wizę i na jej podstawie przekroczył granicę.
Do wjazdu na terytorium z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców (granica takiego terytorium w Obwodzie Kaliningradzkim określona jest w Uchwale Nr470 Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 lipca 1992 r. "Wykaz terytoriów Federacji Rosyjskiej z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców"- zaznaczona na mapie), a także na teren wokół jednostek i obiektów wojskowych oraz związków organizacyjnych wojsk, wymagane jest specjalne zezwolenie. Zabrania się fotografowania i filmowania obiektów chronionych.

Przy tym mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej mogą przebywać w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjątkiem obiektów inżynieryjnych, pasma miejscowości między Granicą Państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen bez konieczności posiadania dodatkowej przepustki oprócz zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego.
  
Mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do wypełnienia karty migracyjnej i przedstawienia jej wraz z paszportem funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji. Karta migracyjna jest zachowana na okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej i przekazana funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji podczas kontroli paszportowej przy wyjeździe.Kartę migracyjną można otrzymać na przejściach granicznych. W przypadku utraty lub kradzieży karty migracyjnej mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej są zobligowani do powiadomienia o tym miejscowego oddziału FSM Rosji lub funkcjonariusza Straży Granicznej FSB Rosji.

W przypadku gdy okres pobytu mieszkańca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowiązany do wpisania się do ewidencji migracyjnej w oddziale FSM Rosji. Wpisu do ewidencji migracyjnej dokonuje hotel lub przyjmująca osoba prawna lub fizyczna w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej. W przypadku gdy celem podróży do strefy przygranicznej jest ekoturystyka, łowienie ryb itd., i mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przebywa poza obszarem zabudowanym (np. w namiocie), a okres pobytu przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowiązany do zgłoszenia się do władz miejskich w celu dokonania przez nie wpisu do ewidencji migracyjnej.

Podczas pobytu w Rosji wymagane jest przestrzeganie przepisów prawnych Federacji Rosyjskiej. Naruszenie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu może pociągnąć za sobą karę lub spowodować wydalenie administracyjne poza granice Rosji.

W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumenru podróży trzeba niezwłocznie zwrócić się do najbliższej jednostki terytorialnej MSW Rosji. Po otrzymaniu dokumentu, potwierdzającego ten fakt, należy udać się do Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie w celu otrzymania nowego (zastępczego) dokumentu na powrót do kraju.
 
Mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na skutek okoliczności wywołanych siłą wyższą zmuszeni są do pozostania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, są zobligowani do powiadomienia o tym najbliższego oddziału organu terytorialnego Federalnej Służby Migracyjnej (FSM Rosji) i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzających zaistnienie wspomnianych okoliczności (np. zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby). Jeżeli na podstawie oceny sytuacji oddział organu terytorialnego FSM Rosji potwierdzi zaistnienie okoliczności wywołanych siłą wyższą, mieszkańcowi strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej wydana zostanie wiza wyjazdowa.

Więcej informacji na stronach: www.wm.strazgraniczna.pl, w zakładce MRG, www.rusemb.pl w zakładce „Sprawy konsularne/mrg”,  www.kaliningradkg.polemb.net

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Straż Graniczna Data wytworzenia informacji: 2015-10-17 19:53:11
Osoba, która odpowiada za treść: Straż Graniczna Data wprowadzenia do BIP 2015-10-17 19:53:11
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-17 19:53:38
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-28 11:17:22
Artykuł był wyświetlony: 1400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu