ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 12:28:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że przystępuje do realizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Sorkwity Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.
 
Warunkiem realizacji Programu będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczające 300 za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest oraz w części ze środków osób biorących udział w projekcie ( właściciele nieruchomości), a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji. W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Sorkwity (sekretariat) w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie (pokój nr 8). Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wybrana przez Gminę Sorkwity w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Sorkwity wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu. Zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 8, osoba do kontaktu: Sylwia Cesarek, tel. 89 742 85 33.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sywia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 12:28:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:28:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 12:30:08
Artykuł był wyświetlony: 858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:26:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie
 
Gmina Sorkwity informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 00183/17/10052/OZ-LZ/D z dnia 04.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów ze środków kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:26:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 14:26:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-12-05 09:14:55
Artykuł był wyświetlony: 1373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostatni rok dofinansowania na usuwanie azbestu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 15:03:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 15:03:19
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 15:04:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 14:54:22
Artykuł był wyświetlony: 1636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 10:44:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że przystępuje do realizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Sorkwity Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.
Warunkiem realizacji Programu będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczające 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest oraz w części ze środków osób biorących udział w projekcie ( właściciele nieruchomości), a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji. W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Sorkwity (sekretariat) w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie (pokój nr 8). Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wybrana przez Gminę Sorkwity w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Sorkwity wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu. Zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 8, osoba do kontaktu: Sylwia Cesarek, tel. 89 742 85 33.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
a/a (sc)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 10:44:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 10:46:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 10:46:10
Artykuł był wyświetlony: 2220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-16 09:46:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Sprawozdanie
z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”
w ramach umowy nr 00447/16/10052/OZ-LZ/D
 
 
Data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania: 31.10.2016 r.
Obszar objęty projektem: miejscowości na terenie gminy Sorkwity tj. Borowe, Burszewo, Warpuny, Rozogi, Sorkwity, Nibork, Kozarek Mały
Łączny koszt zadania: 39455,74
Kwota dofinansowania:33537,38
Wkład własny mieszkańców: 5918,36
 
Zadaniem objęto 12 obiektów w tym budynki mieszkalne i gospodarcze. Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest wynosi 92,562 Mg. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonała firma PRO-EKO SERWIS SP. z o.o. z siedzibą Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Firma została wybrana po wykonaniu rozeznania cenowego. Właścicieli nieruchomości zostali poinformowania o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Pozostałą kwotę za wykonanie usługi mieszkańcy pokryją z własnych środków.
 
 
Efekt ekologiczny zadania:
  • Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości około 92,562 Mg/a.
 
Efekt rzeczowy zadania:
  • Likwidacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-11-16 09:46:57
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-16 09:47:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-16 09:47:32
Artykuł był wyświetlony: 2086 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Finansowanie „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 10:08:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Sorkwity informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity” jest dotowana na podstawie umowy nr 00447/16/10052/OZ-LZ/D z dnia 12.09.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów ze środków kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-10-12 10:08:04
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-12 10:08:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-10-12 10:17:07
Artykuł był wyświetlony: 2174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-10 12:18:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie
z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”
w ramach umowy nr nr 00159/15/10052/OZ-LZ/D
 
 
Data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania: 31.10.2015 r.
Obszar objęty projektem: miejscowości na terenie gminy Sorkwity tj. Surmówka, Rozogi, Młynik, Burszewo, Choszczewo, Janiszewo, Maradki, Kozłowo.
 
Łączny koszt zadania: 8 230,72
Kwota dofinansowania: 6 996,12
Wkład własny mieszkańców: 1 234,60
 
Zadaniem objęto 8 obiektów w tym budynki mieszkalne i gospodarcze. Ilość metrów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi 1092,38 m2. Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi 12,02 Mg. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonała firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Firma została wybrana po wykonaniu rozeznania cenowego. Właścicieli nieruchomości zostali poinformowania o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Pozostałą kwotę za wykonanie usługi mieszkańcy pokryli z własnych środków.
 
 
Efekt ekologiczny zadania: unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości około 12,02 Mg.
 
Efekt rzeczowy zadania: likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-02-10 12:18:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-10 12:18:49
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-10 13:18:49
Artykuł był wyświetlony: 2256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-10 11:56:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

  
 
Gmina Sorkwity informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity” jest dotowana na podstawie umowy nr 00159/15/10052/OZ-LZ/D z dnia 15.07.2015 r. i aneksu z dnia 02.11.2015r. do umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-02-10 11:56:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-10 12:12:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-10 13:13:30
Artykuł był wyświetlony: 2143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-12 11:25:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że przystępuje do realizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Sorkwity Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.
Warunkiem realizacji Programu będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczające 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest oraz w części ze środków osób biorących udział w projekcie ( właściciele nieruchomości), a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji. W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Sorkwity (sekretariat) w terminie do dnia 31 marca 2016r. wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie (pokój nr 7). Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wybrana przez Gminę Sorkwity w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Sorkwity wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu. Zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, osoba do kontaktu: Sylwia Cesarek, tel. 89 742 85 33.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-01-12 11:25:38
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 11:30:01
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 12:31:12
Artykuł był wyświetlony: 2186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu