ˆ

Konkursy na realizację zadań publicznych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-30 09:30:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w.w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
            Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
            W 2016r. w gminie Sorkwity ogłoszono 2 marca 2016r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 23 000,00 zł.
2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 15 000,00 zł
 
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na  realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 15.04.2016r. do 31.12.2016r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych  z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
  1. Promocję gminy Sorkwity,
  2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość,
  3. Rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie etyki, rywalizacji, współpracy, przyjaźni i przychylności.
            Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sport dla wszystkich”. Zadanie wykonywane było w okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
1.  Rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
           
            Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.
 
            Łączna kwota dotacji przekazanych w 2016r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 38 000,00 zł.
 
            Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
                                                                       Wójt Gminy Sorkwity
                                                                        (-) Józef Maciejewski
                
                                                                      
 
Sporządziła: Dorota Prill
Sorkwity: dnia 30.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-04-30 09:30:38
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-04-30 09:30:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-04-30 09:34:42
Artykuł był wyświetlony: 4918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-30 13:40:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 13:40:20
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2014-04-30 13:40:20
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 13:40:59
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-04-30 15:40:59
Artykuł był wyświetlony: 12003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu