ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-18 21:58:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.
W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika w art. 21 ust. 1 ustawy.
Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Gminy Sorkwity prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186 poz. 1249)

Wyszukiwanie kart w wykazie

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Sorkwity

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2013-09-18 21:58:57
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2013-09-18 21:58:57
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2013-09-18 21:59:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-07-20 10:00:42
Artykuł był wyświetlony: 1747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu