ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE OGÓLNE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-22 19:19:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Sorkwity informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Konsorcjum firm:
REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. - Lider Konsorcjum
ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
oraz
REMONDIS Mrągowo Sp. z oo. - Partner
ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
 
która od  dnia 01 stycznia 2018 r. będzie odbierać odpady z terenu gminy.
Właściciele nieruchomości, w ciągu najbliższych dni otrzymają nowy harmonogram odbioru odpadów, który również będzie dostępny na stronie internetowej bip.gminasorkwity.net (w zakładce „Gospodarka odpadami”), na tablicy ogłoszeń oraz w  pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy.
W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź innych zastrzeżeń co do wykonywanej usługi, proszę o tym fakcie niezwłocznie powiadomić tut. Urząd dzwoniąc pod nr telefonu 89 741 85 33, w celu podjęcia stosownej interwencji.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity, każdy właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych,  który powinien być wystawiony w dniu odbioru odpadów. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy oraz stawki za opłaty dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego , stawki ryczałtowe oraz stawki opłat od pojemnika o określonej pojemności nie uległy zmianie.
Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia deklaracji zmieniającej zgodnej z obecną liczbą osób w gospodarstwie domowym, w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 
 
Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Sorkwity w 2016 roku:
 
1. Poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,52%.
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 2,37%.
 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy
 
Urząd Gminy Sorkwity przypomina o obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wszędzie tam gdzie ich właścicieli dokonali takiej deklaracji.
 
Zasady prawidłowej segregacji odpadów
 
Pojemnik lub worek – kolor żółty METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
Pojemnik lub worek – kolor niebieski PAPIER
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
Pojemnik lub worek – kolor zielony SZKŁO
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek
 
 
Pojemnik lub worek - kolor brączowy BIO
Należy wrzucać
Nie należy wrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 
Worek – kolor biały POPIÓŁ
 • popiół pochodzący z palenisk domowych
Odpady zmieszane
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
 
Inne sposoby zagospodarowania odpadów
Odpady
Sposób zagospodarowania
Baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
Pojemniki usytuowane w Urzędzie Gminy oraz  placówkach oświatowych
Akumulatory przemysłowe i samochodowe
Sklep lub serwis
Przeterminowane leki
Specjalne pojemniki przeznaczone do tego celu, usytuowane w Niepublicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Sorkwitach i Warpunach
Sprzęt RTV/AGD
Sklep – przy zakupie nowego sprzętu
Odzież
Specjalne kontenery przeznaczone do tego celu
Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontu budynku mieszkalnego
Zamówić kontener u przedsiębiorcy
Pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Latoch-Groszkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Latoch-Groszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-22 19:19:12
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-22 19:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 16:27:55
Artykuł był wyświetlony: 3347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu