ˆ

Decyzje o warunkach zabudowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Sorkwity dot. wezwania spadkobierców i osób sprawujących zarząd majątkiem masy spadkowej do udziału w postępowaniu administracyjnym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-15 10:49:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 14 września 2015 r.
 
Znak: RBG.6730.43.4.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m
do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na działce
o nr ew. 287/2 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity
  • spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 304 położonej w obrębie Warpuny
  • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.
 
W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-09-15 10:49:41
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-09-15 10:49:41
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-15 10:49:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-04 14:57:44
Artykuł był wyświetlony: 2481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Sorkwity o wydanej decyzji nr 35/2015 o ustaleniu warunków zabudowy dla działki o nr ew. 152/43 w obrębie Nibork, gmina Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-03 12:38:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-03 12:38:24
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-08-03 12:38:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-08-03 12:40:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-08-03 14:40:32
Artykuł był wyświetlony: 2491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 16:44:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 16:44:07
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 16:44:07
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 16:53:26
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 18:55:53
Artykuł był wyświetlony: 2992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-26 14:12:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-05-26 14:12:27
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-05-26 14:12:27
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-26 14:13:45
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 18:50:58
Artykuł był wyświetlony: 2560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-15 13:18:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Znak: RBG.6730.19.2.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 200 w obrębie Maradki, gmina Sorkwity
spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 200 położonej w obrębie Maradki;
osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Maradki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-15 13:18:55
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-04-15 13:18:55
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-15 13:18:59
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-04-15 15:18:59
Artykuł był wyświetlony: 2837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-15 13:05:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Znak: RBG.6730.18.2.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym z przeznaczeniem na cele mieszkalne na działce o nr ew. 281/51 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity
spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 281/52 położonej w obrębie Rybno;
osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-15 13:05:27
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-04-15 13:05:27
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-15 13:05:31
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-04-15 15:05:31
Artykuł był wyświetlony: 2823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-25 07:09:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20 lutego 2015 r.
Znak: RBG.6730.11.2.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowym remoncie istniejącego budynku dworku zabytkowego na działce o nr ew. 137/32 w obrębie Rozogi, gmina Sorkwity
spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 137/5, 137/8, 137/11 położonej w obrębie Rozogi
osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.
W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Rozogi
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-02-25 07:09:08
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-02-25 07:09:08
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-02-25 07:09:15
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-02-25 08:09:15
Artykuł był wyświetlony: 2641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-13 10:34:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 12 stycznia 2015 r.

Znak: RBG.6730.1.1.2015
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ew. 19/6, 19/7 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity

- spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 19/5 położonej w obrębie Rybno
- osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity

- tablica ogłoszeń w miejscowości Rybno

- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 10:34:49
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 10:34:49
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:35:09
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-01-13 11:35:09
Artykuł był wyświetlony: 3009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu