ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 11:13:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w.w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
W 2017r. w gminie Sorkwity ogłoszono 7 marca 2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 20 000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 20 000,00 zł
 
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 27.04.2017r. do 31.12.2017r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
  1. Promocję gminy Sorkwity.
  2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość.
  3. Rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu.
  4. Kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności.
  5. Prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko-Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „A” Gr. 1.
  6. Możliwość wyłonienia talentów.
  7. Podniesienie lokaty w tabeli.
  8. Promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny. przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym tzw. „mowie nienawiści”.
 
Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sport dla wszystkich”. Zadanie wykonywane było w okresie od 27.04.2017r. do 31.12.2017r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
1. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu.
2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
4. Promocja gminy Sorkwity.
Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.
 
Łączna kwota dotacji przekazanych w 2017r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 40 000,00 zł.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Sporządziła: Dorota Prill
Sorkwity: dnia 30.04.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 11:13:07
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 11:13:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 11:13:10
Artykuł był wyświetlony: 84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wnioski o granty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 08:34:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w dniach od 14 do 28 maja zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantu. Granty mogą dotyczyć zachowania dziedzictwa lokalnego, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, a także wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Szczegółowe informacje o grantach można znaleźć na stronie internetowej LGD „Mazurskie Morze: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php?start=6 lub też pod numerem telefonu: 874238520, a także w siedzibie LGD: ulica Leśna 22, 12-250 Orzysz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Piaścik Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Witold Wysmułek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 08:34:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 08:34:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 08:34:26
Artykuł był wyświetlony: 377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dla organizacji pozarządowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 15:37:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 15:37:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 15:38:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 15:38:44
Artykuł był wyświetlony: 667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłaszamy konkurs - Wygraj mapę interaktywną gminy za złotówkę!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:42:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. Zgłaszając pracę konkursową mają Państwo okazję pozyskać interaktywną mapę Gminy ukazującą wizytówki Gminy, wydarzenia oraz zmiany w gminie w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych za symboliczną złotówkę!
 
W załączeniu znajdą Państwo:
[Jeśli poprawnie nie wyświetliła się powyższa prezentacja graficzna konkursu, prosimy o wiadomość]
 
Zgłoszenia oraz pytania dt. konkursu można składać w odpowiedzi na tego e-maila.
 
W razie pytań służymy pomocą. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.
Pozdrawiam
Artur Rosiński
newsmap.pl
NewsMap Sp. z.o.o
ul. Chłodna 64 lok. 410
00-872 Warszawa
tel. kom.: +48 666 701 269

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Rosiński Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:42:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:44:40
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:44:40
Artykuł był wyświetlony: 1418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:10:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK DOTACJI
udzielanych przez GMINĘ SORKWITY
dla PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
w 2018 r.
 
L.p.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
wg subwencji oświatowej
Statystyczna liczba uczniów
1.
Klasy  I – III w szkole
840,28
13
2.
Klasy  I – III w szkole
z mniejszością narodową
1.388,41
11
3.
Klasy  IV – VII w szkole
807,89
13
4.
Klasy  IV – VII w szkole
z mniejszością narodową
1.356,02
26
5.
Klasy I–III nauczanie domowe
445,85
14
6.
Klasy IV–VII nauczanie domowe
413,46
16
7.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
0,00
0
8.
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
0,00
0
 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
 75% podstawowej kwoty dotacji z Gminy Piecki
 
9.
Oddziały przedszkolne
przy Szkole Podstawowej
284,72
29
10.
Przedszkola
446,51
128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poz. 1 – 8  wysokość dotacji wyliczona na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2018” dla Gminy Sorkwity.
2. Poz. 9 – 10  wysokość dotacji ustalona na podstawie najbliższej gminy - Gminy Piecki – zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203): podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej = 379,6267 zł, dla przedszkola = 595,3425 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów: dane z systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30 września 2017 r.
 
 
Sorkwity, dnia 13 marca 2018 r.                                                                              
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:10:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:10:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:10:30
Artykuł był wyświetlony: 1533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończony remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno, gm. Sorkwity z utworzeniem Izby Regionalnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:18:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
 
Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" z siedzibą w Sorkwitach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanego dofinasowania – 111 377,00 zł. 
Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.
Dnia 23 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z remontem i modernizacją biblioteki wiejskiej w Rybnie. Wykonawcą robót remontowo – modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie, które w okresie stycznia i lutego 2018 r. wykonało termomodernizację biblioteki wiejskiej, w tym termomodernizację fundamentów, cokołu budynku, ściany nadziemia wraz osuszeniem zawilgoconych ścian oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz stolarki okiennej na parterze. Wartość wykonanych robót wynosi: 111 000,00 zł.
 
 
Biblioteka wiejska w Rybnie po remoncie
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:18:43
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:18:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 14:18:46
Artykuł był wyświetlony: 2096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończono modernizację świetlic w miejscowościach Gizewo i Rozogi, gmina Sorkwity!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:10:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

             
 
Zakończono modernizację świetlic w miejscowościach Gizewo i Rozogi, gmina Sorkwity!
 
 
Dnia 21 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rozogach. W ramach prac wykonana została przebudowa istniejącego przewodu kominowego. Zakres robót remontowo-modernizacyjnych obejmował m.in.: rozbiórkę starego komina wraz z fundamentem, wykonanie nowego fundamentu i komina zgodnie z dokumentacją, osadzenie w połaci dachowej okna z funkcją wyłazu dachowego, montaż ławy kominiarskiej i stopni kominiarskich.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Edward Miller z siedzibą w Kętrzynie. Wartość robót wyniosła: 20 088,51 zł.
Dodatkowo w ramach prac w świetlicy zamontowany został piec żeliwny, koszt którego Gmina Sorkwity pokryła z własnego budżetu.
Inwestycja ta stanowiła drugi i zarazem ostatni etap realizacji operacji pt. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi, gm. Sorkwity”, realizowanej ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu Gmina Sorkwity dnia 20 lipca 2017 r. podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o przyznaniu pomocy, na podstawie której otrzyma dofinasowanie w wysokości 96 699,00 zł.
 
W ramach w/w operacji Wykonawcy wyłonieni w przetargu w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. wykonywali prace remontowo – modernizacyjne w budynkach świetlicy w Gizewie i Rozogach, gm. Sorkwity.   
Termomodernizację świetlicy w Gizewie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie w okresie październik – grudzień 2017 r. Prace remontowo – modernizacyjne obejmowały docieplenie fundamentów, cokołu oraz ścian styropianem, a także rozbiórkę starego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz nowym orynnowaniem. Przeprowadzono również roboty wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy: wykonanie nowego sufitu, wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych oraz wymiana opraw i żarówek na nowe energooszczędne.
Wartość robót wyniosła: 149 125,88 zł.
 
Całkowy koszt wyżej wymienionych inwestycji wyniósł łącznie: 186 198,51 zł.
 
Celem operacji jest podniesienie standardu dwóch świetlic wiejskich w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Gizewo i Rozogi infrastruktury kulturalnej.
 
Świetlica w Gizewie przed remontem
 
 
 
 
Świetlica w Gizewie po remoncie
 
 
  
 
Świetlica w Rozogach po remoncie.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:10:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:10:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 16:48:25
Artykuł był wyświetlony: 1876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odwołanie dostawy żywności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-26 19:25:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
 
Nie będzie dostawy żywności 
w dniu 28 luty i 1 marca 2018 r.
z powodów niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2018-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2018-02-26 19:25:04
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 19:25:09
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 19:25:09
Artykuł był wyświetlony: 1785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla osób otrzymujących pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 16:51:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 
W RAMACH POPŻ 2014-2020 – PODPROGRAM 2017
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będą realizowane warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących dla beneficjentów Podprogramu 2017.
Warsztaty przeprowadzone zostaną przez przedstawicieli Banku Żywności w Olsztynie w dniu 26.02.2018 r. (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity w godzinach od 10 do 12 i dotyczyć będą tematyki zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawienia żywności.
Jednocześnie informujemy, iż realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej.
 
Osoby pobierające żywność zobowiązane są do uczestnictwa w ww. warsztatach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 16:51:19
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 16:51:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 16:51:25
Artykuł był wyświetlony: 1766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 13:53:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Ministerstwo Cyfryzacji Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Piaścik Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:53:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:56:15
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 13:56:15
Artykuł był wyświetlony: 2282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu