ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU MRĄGOWSKIEGO PRZEZ SPOŁECZNY KOMITET FUNDACJI SZTANDARU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MRĄGOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-12 10:45:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Maciejewski Data wytworzenia informacji: 2012-06-12 10:45:51
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-06-12 10:45:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-12 10:46:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-12 12:46:07
Artykuł był wyświetlony: 7288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS PLASTYCZNY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-08 09:30:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2012-06-08 09:30:13
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2012-06-08 09:30:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-08 09:32:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-08 11:32:23
Artykuł był wyświetlony: 6981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na wiersz profilaktyczny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-04 14:09:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURS NA WIERSZ PROFILAKTYCZNY


Wójt Gminy Sorkwity z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach

OGŁASZA KONKURS NA:


Wiersz profilaktyczny na temat zdrowej i szczęśliwej rodziny żyjącej bez nałogów

Prosimy o składanie prac konkursowych w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity w zamkniętej kopercie z napisem „Wiersz profilaktyczny”. Z tyłu koperty należy napisać nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz klasę.

Prace przyjmujemy DO 16 CZERWCA 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19 czerwca 2012 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity.

Pozostałe kwestie zawiera dołączony do ogłoszenia REGULAMIN


(test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-06-04 14:09:05
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-06-04 14:09:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-08 10:47:08
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-08 12:47:08
Artykuł był wyświetlony: 6817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-08 14:59:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 7 maja 2012 r.

Znak: RBG.6733.5.5.2012


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SORKWITY
zawiadamia, że w dniu 7 maja 2012 r. wydana została decyzja nr 5/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 52/5 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WYSZEMBORK, GMINA MRĄGOWO.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 14:59:07
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-05-08 14:59:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 14:59:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-05-08 16:59:38
Artykuł był wyświetlony: 7544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-24 12:48:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Znak: RBG.6733.4.4.2011


OBWIESZCZENIE

Na podstawie oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ ORAZ BUDOWIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DWUPRZEWODOWEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 74/27, 74/17, 74/5, 73/2, 72/3, 72/2
W OBRĘBIE SORKWITY, GMINA SORKWITY.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11.


Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-24 12:48:33
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-24 12:48:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-24 12:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-24 14:48:45
Artykuł był wyświetlony: 8255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-23 08:21:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r. do Urzędu Gminy w Sorkwitach wpłynęła oferta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiego Związku Harcerstwa Polskiego – HUFIEC w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. Wspieranie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży – „Razem zdrowo, bezpiecznie i wesoło”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w :
Biuletynie Informacji Publicznej
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, 11 – 731 Sorkwity z dopiskiem: „Uwagi do projektu „Razem zdrowo, bezpiecznie i wesoło”.
Informacji udziela Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Sorkwitach
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-04-23 08:21:14
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-23 08:21:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-23 08:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-23 10:27:35
Artykuł był wyświetlony: 7356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-16 09:35:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-16 09:35:03
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-16 09:35:03
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-16 09:37:48
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-16 11:37:48
Artykuł był wyświetlony: 6896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-10 12:19:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-10 12:19:59
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-10 12:19:59
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-10 12:21:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-10 14:21:36
Artykuł był wyświetlony: 7098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Indywidualne konsultacje z zakresu tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-02 09:09:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-02 09:09:19
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2012-04-02 09:09:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-02 09:10:00
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-02 11:10:00
Artykuł był wyświetlony: 6899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-27 08:06:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity


Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 26 marca 2012 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity na:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
2) Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
3) Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
4) Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.

Słowniczek
Ilekroć w komunikacie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.),
2) Wójcie – należy prze to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:
1/ dwóch przedstawicieli Wójta, w tym przewodniczący komisji,
2/ dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.

Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.

Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Wzór zgłoszenia – w załączeniu.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.


Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-03-27 08:06:38
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-03-27 08:06:38
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-03-27 08:07:26
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-03-27 10:07:26
Artykuł był wyświetlony: 6576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu