ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 17:44:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-22 17:44:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 17:45:36
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 17:45:36
Artykuł był wyświetlony: 1851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

TRANSPORT w dniu 21.XII.2017 r. na WIECZÓR ADWENTOWO–WIGILIJNY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 13:26:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

TRANSPORT  w dniu  21.XII.2017 r.
WIECZÓR  ADWENTOWO – WIGILIJNY – godz. 1600
SZKOŁA PODSTAWOWA   w  SORKWITACH
ul. Szkolna 17B
AUTOBUSY  PKS
SORKWITY
1510
1515
1525
1535
1538
1543
1548
1552
1555
Borowo
Borowski Las
Karczewiec
Kozłowo
Rybno
Rozogi
Maradki
Miluki
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło sklepu
Pani Bancewicz
Koło sklepu
Pani Jagody
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
 
 
    WARPUNY
1500
1510
1520
1525
1528
1533
1538
1540
1550
1555
Gizewo
Burszewo
Szymanowo
Warpuny
Zyndaki
Surmówka
Janiszewo
Choszczewo
Gieląd
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek
 PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło bloków
Przystanek koło Sołtysa
Przystanek PKS
 
 
SAMOCHÓD URZĘDU GMINY                                                                                                               SAMOCHÓD STACJI DIAKONIJNEJ
1550
1555
 
1535
1550
1555
Kozarek W.
Nibork
Pustniki
Jędrychowo
Janowo
Przystanek PKS
Przy tablic ogłoszeń
Przystanek
PKS
Przystanek
PKS
Przy skrzyżowaniu
                       
POWRÓT:
Autobusy i samochody podstawione przy Szkole Podstawowej w Sorkwitach o godz. 1830

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 13:26:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 13:26:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 13:26:04
Artykuł był wyświetlony: 2411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą lub telefonem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 11:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Piaścik Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Piaścik Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 11:13:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 11:23:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 11:23:25
Artykuł był wyświetlony: 2230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O UDZIALE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SORKWITACH W KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 14:22:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka" Wójt Gminy Sorkwity oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza na „Otwarte Drzwi”, które odbędą się 2 grudnia (sobota) w godz. 09.00 - 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
 
W tym dniu zostaną podjęte następujące inicjatywy:
  1. Dyżur koordynatora do spraw profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych;
  2. Dyżur policjanta będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. Konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  4. Projekcja filmu o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp.- dyskusja;
 
Pamiętaj!
Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły.
Pierwsze kroki – pierwsza pomoc
Powiadom służby!!!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 14:22:56
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 14:23:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 14:23:02
Artykuł był wyświetlony: 1857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprostowanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 15:28:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.11.2017 r.
 
Gmina Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A
11-731 Sorkwity
 
 
Sprostowanie
do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Sorkwity,
 
które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity dnia 26.10.2016 r.
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie pkt 4 dokonując zmiany daty rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w następujący sposób:
 
Zastępuje się zapisem:
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy – 16 listopada 2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 15:28:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 15:28:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 15:28:12
Artykuł był wyświetlony: 1829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:22:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” Gmina Sorkwity aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi”. W dniu 20 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na ww. inwestycję.
W październiku 2017 r. rozpoczęły się prace remontowo – modernizacyjne w budynku świetlicy w Gizewie, prowadzone przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie. Natomiast na przełomie grudnia 2017 oraz stycznia 2018 r. rozpoczną się prace remontowe w świetlicy w Rozogach. Wykonawcą tych robót będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Edward Miller z siedzibą w Kętrzynie.
Celem prac remontowych oraz modernizacyjnych świetlic jest podniesienie ich standardu w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Gizewo i Rozogi infrastruktury kulturalnej.
Wartość inwestycji wynosi blisko 152 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 96.699,00 zł. Pozostałą różnicę pokryje samorząd Gminy z własnego budżetu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 14:22:32
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 14:29:38
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 14:29:38
Artykuł był wyświetlony: 1660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszamy do złożenia oferty na „Remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 12:12:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Wójt Gminy Sorkwity uprzejmie informuje, że działające na terenie gminy Sorkwity Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej”.
Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.
Mając na uwadze powyższe informuje się i zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" na roboty budowalne związane z „REMONTEM I MODERNIZACJĄ BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ W RYBNIE ORAZ UTWORZENIE IZBY REGIONALNEJ”
Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału w postępowaniu dostępne są na stronie https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia – numer ogłoszenia 35/29/09/2017.
Oferty należy składać w terminie do 14 listopada 2017 r. w siedzibie GOK w Sorkwitach ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity.
Realizowana inwestycja obejmuje modernizację biblioteki wiejskiej w Rybnie, gm. Sorkwity oraz utworzenie Izby Regionalnej. Biblioteka zajmuje parter budynku – powierzchnia użytkowa 154,17 m2. Część pomieszczeń zmodernizowanej biblioteki w Rybnie zostanie udostępniona dla potrzeb izby regionalnej, w której gromadzone będą przedmioty i eksponaty przypominający życie w dawnej wiosce. Obecnie część budynku w Rybnie, w którym funkcjonuje biblioteka wiejska, jest w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja operacji będzie polegała na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku (termomodernizacja fundamentów, cokołu oraz ściany nadziemia) oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku i 14 szt. okien, a także na pracach wewnątrz budynku związanych z osuszeniem zawilgoconych ścian. Termin wykonania – 31 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 12:12:57
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 12:21:01
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 12:21:01
Artykuł był wyświetlony: 1656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych w 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-30 17:36:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWKEK DOTACJI
udzielanych przez GMINĘ SORKWITY
dla PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
w 2017 r.
 
L.p.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Statystyczna liczba uczniów
1.
Klasy  I – III w szkole
822,29
15
2.
Klasy  I – III w szkole
z mniejszością narodową
1.472,19
11
3.
Klasy  IV – VII w szkole
790,29
18
4.
Klasy  IV – VII w szkole
z mniejszością narodową
1.440,19
21
5.
Klasy I–III nauczanie domowe
432,24
11
6.
Klasy IV–VII nauczanie domowe
400,24
16
7.
Oddział przedszkolny
w szkole
398,80
8
8.
Oddział przedszkolny
 w przedszkolu
443,11
28
9.
Dzieci niepełnosprawne
w oddziale przedszkolnym
Waga P54  –  1.427,81
Waga P55  –  1.772,45
0,67
0,33
10.
Dzieci niepełnosprawne
w przedszkolu
Waga P54  –  1.427,81
 0,33
11.
Punkt przedszkolny
213,23
22
12.
Przedszkole dzieci 2,5 – 5 lat
399,81
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poz. 1 – 10: wysokość dotacji wyliczona na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2017” dla Gminy Sorkwity.
2. Poz. 11 – 12: wysokość dotacji ustalona na podstawie Gminy Piecki – zgodnie z art. 78a ust.1 w związku z art. 78b oraz art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943).
3. Statystyczna liczba dzieci/uczniów art. 78c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: suma 2/3 liczby dzieci/uczniów na dzień 30.09.2016 oraz 1/3 liczby dzieci/uczniów na dzień 30.09.2017 r. ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej.
 
Wójt Gminy
(-) Józef Maciejewski
 
Sorkwity, dnia 30 października 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 17:36:38
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 17:36:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 17:36:44
Artykuł był wyświetlony: 1754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 08:47:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 12.10.2017 r.
 
 
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK
 
 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zostały przeprowadzone na podstawie:
 
  1. UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  2. OGŁOSZENIA KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 z dnia 15 września 2017 r.
 
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię w sprawie Programu Współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia konsultacji w terminie od 22 września 2017 r. do 06 października 2017 do godz. 15.15.
 
Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy na 2018 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Do Urzędu Gminy Sorkwity, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
 
Niniejszy Protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.
 
Protokół sporządziła:
Dorota Prill – Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 08:47:31
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 08:47:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 08:47:35
Artykuł był wyświetlony: 2251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultantcje Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 09:31:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych   uzyskaniem   informacji   na   temat    wsparcia  unijnego   zapraszamy   w   godzinach 09:00 – 13:00
Adres siedziby:
Urząd Gminy w Sorkwity
ul. Olsztyńska 16a
11–731 Sorkwity
                               
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 82
Serdecznie zapraszamy
 
 
,„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jerońska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 09:31:27
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 09:32:38
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 09:32:38
Artykuł był wyświetlony: 2163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu