ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wysokość miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:10:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK DOTACJI
udzielanych przez GMINĘ SORKWITY
dla PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
w 2018 r.
 
L.p.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
wg subwencji oświatowej
Statystyczna liczba uczniów
1.
Klasy  I – III w szkole
840,28
13
2.
Klasy  I – III w szkole
z mniejszością narodową
1.388,41
11
3.
Klasy  IV – VII w szkole
807,89
13
4.
Klasy  IV – VII w szkole
z mniejszością narodową
1.356,02
26
5.
Klasy I–III nauczanie domowe
445,85
14
6.
Klasy IV–VII nauczanie domowe
413,46
16
7.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
0,00
0
8.
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
0,00
0
 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
 75% podstawowej kwoty dotacji z Gminy Piecki
 
9.
Oddziały przedszkolne
przy Szkole Podstawowej
284,72
29
10.
Przedszkola
446,51
128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poz. 1 – 8  wysokość dotacji wyliczona na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2018” dla Gminy Sorkwity.
2. Poz. 9 – 10  wysokość dotacji ustalona na podstawie najbliższej gminy - Gminy Piecki – zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203): podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej = 379,6267 zł, dla przedszkola = 595,3425 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów: dane z systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30 września 2017 r.
 
 
Sorkwity, dnia 13 marca 2018 r.                                                                              
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:10:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:10:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:10:30
Artykuł był wyświetlony: 2819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończony remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno, gm. Sorkwity z utworzeniem Izby Regionalnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:18:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
 
Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" z siedzibą w Sorkwitach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanego dofinasowania – 111 377,00 zł. 
Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.
Dnia 23 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z remontem i modernizacją biblioteki wiejskiej w Rybnie. Wykonawcą robót remontowo – modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie, które w okresie stycznia i lutego 2018 r. wykonało termomodernizację biblioteki wiejskiej, w tym termomodernizację fundamentów, cokołu budynku, ściany nadziemia wraz osuszeniem zawilgoconych ścian oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz stolarki okiennej na parterze. Wartość wykonanych robót wynosi: 111 000,00 zł.
 
 
Biblioteka wiejska w Rybnie po remoncie
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:18:43
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:18:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 14:18:46
Artykuł był wyświetlony: 3336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończono modernizację świetlic w miejscowościach Gizewo i Rozogi, gmina Sorkwity!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:10:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

             
 
Zakończono modernizację świetlic w miejscowościach Gizewo i Rozogi, gmina Sorkwity!
 
 
Dnia 21 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rozogach. W ramach prac wykonana została przebudowa istniejącego przewodu kominowego. Zakres robót remontowo-modernizacyjnych obejmował m.in.: rozbiórkę starego komina wraz z fundamentem, wykonanie nowego fundamentu i komina zgodnie z dokumentacją, osadzenie w połaci dachowej okna z funkcją wyłazu dachowego, montaż ławy kominiarskiej i stopni kominiarskich.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Edward Miller z siedzibą w Kętrzynie. Wartość robót wyniosła: 20 088,51 zł.
Dodatkowo w ramach prac w świetlicy zamontowany został piec żeliwny, koszt którego Gmina Sorkwity pokryła z własnego budżetu.
Inwestycja ta stanowiła drugi i zarazem ostatni etap realizacji operacji pt. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi, gm. Sorkwity”, realizowanej ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu Gmina Sorkwity dnia 20 lipca 2017 r. podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o przyznaniu pomocy, na podstawie której otrzyma dofinasowanie w wysokości 96 699,00 zł.
 
W ramach w/w operacji Wykonawcy wyłonieni w przetargu w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. wykonywali prace remontowo – modernizacyjne w budynkach świetlicy w Gizewie i Rozogach, gm. Sorkwity.   
Termomodernizację świetlicy w Gizewie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie w okresie październik – grudzień 2017 r. Prace remontowo – modernizacyjne obejmowały docieplenie fundamentów, cokołu oraz ścian styropianem, a także rozbiórkę starego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz nowym orynnowaniem. Przeprowadzono również roboty wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy: wykonanie nowego sufitu, wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych oraz wymiana opraw i żarówek na nowe energooszczędne.
Wartość robót wyniosła: 149 125,88 zł.
 
Całkowy koszt wyżej wymienionych inwestycji wyniósł łącznie: 186 198,51 zł.
 
Celem operacji jest podniesienie standardu dwóch świetlic wiejskich w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Gizewo i Rozogi infrastruktury kulturalnej.
 
Świetlica w Gizewie przed remontem
 
 
 
 
Świetlica w Gizewie po remoncie
 
 
  
 
Świetlica w Rozogach po remoncie.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:10:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:10:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 16:48:25
Artykuł był wyświetlony: 2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odwołanie dostawy żywności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-26 19:25:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
 
Nie będzie dostawy żywności 
w dniu 28 luty i 1 marca 2018 r.
z powodów niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2018-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2018-02-26 19:25:04
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 19:25:09
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 19:25:09
Artykuł był wyświetlony: 2214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla osób otrzymujących pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 16:51:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 
W RAMACH POPŻ 2014-2020 – PODPROGRAM 2017
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będą realizowane warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących dla beneficjentów Podprogramu 2017.
Warsztaty przeprowadzone zostaną przez przedstawicieli Banku Żywności w Olsztynie w dniu 26.02.2018 r. (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity w godzinach od 10 do 12 i dotyczyć będą tematyki zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawienia żywności.
Jednocześnie informujemy, iż realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej.
 
Osoby pobierające żywność zobowiązane są do uczestnictwa w ww. warsztatach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 16:51:19
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 16:51:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 16:51:25
Artykuł był wyświetlony: 2040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 13:53:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Ministerstwo Cyfryzacji Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Piaścik Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:53:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:56:15
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 13:56:15
Artykuł był wyświetlony: 2536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-24 15:14:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka Data wytworzenia informacji: 2018-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Nowotka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-24 15:14:15
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-24 15:14:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-24 15:15:07
Artykuł był wyświetlony: 2390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 17:44:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-22 17:44:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 17:45:36
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 17:45:36
Artykuł był wyświetlony: 2028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

TRANSPORT w dniu 21.XII.2017 r. na WIECZÓR ADWENTOWO–WIGILIJNY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 13:26:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

TRANSPORT  w dniu  21.XII.2017 r.
WIECZÓR  ADWENTOWO – WIGILIJNY – godz. 1600
SZKOŁA PODSTAWOWA   w  SORKWITACH
ul. Szkolna 17B
AUTOBUSY  PKS
SORKWITY
1510
1515
1525
1535
1538
1543
1548
1552
1555
Borowo
Borowski Las
Karczewiec
Kozłowo
Rybno
Rozogi
Maradki
Miluki
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło sklepu
Pani Bancewicz
Koło sklepu
Pani Jagody
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
 
 
    WARPUNY
1500
1510
1520
1525
1528
1533
1538
1540
1550
1555
Gizewo
Burszewo
Szymanowo
Warpuny
Zyndaki
Surmówka
Janiszewo
Choszczewo
Gieląd
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek
 PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło bloków
Przystanek koło Sołtysa
Przystanek PKS
 
 
SAMOCHÓD URZĘDU GMINY                                                                                                               SAMOCHÓD STACJI DIAKONIJNEJ
1550
1555
 
1535
1550
1555
Kozarek W.
Nibork
Pustniki
Jędrychowo
Janowo
Przystanek PKS
Przy tablic ogłoszeń
Przystanek
PKS
Przystanek
PKS
Przy skrzyżowaniu
                       
POWRÓT:
Autobusy i samochody podstawione przy Szkole Podstawowej w Sorkwitach o godz. 1830

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 13:26:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 13:26:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 13:26:04
Artykuł był wyświetlony: 2582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą lub telefonem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 11:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Piaścik Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Piaścik Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 11:13:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 11:23:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 11:23:25
Artykuł był wyświetlony: 2410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu