ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 14:24:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

DOFINANSOWANIA
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

PROGRAM „EWA” skierowany do osób fizycznych:
ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
 
Termin naboru wniosków od 10.02.2017 – do wyczerpania alokacji
 
OFERUJEMY:
Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
 
WSZYSTKIE INFORMACJE POD NR.TEL: 732 622 651
 
WWW.EKODOM-OZE.PL
 

Załączniki

  • Ulotka (ODT, 359.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-13 15:18:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: WWW.EKODOM-OZE.PL Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 14:24:27
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 14:24:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 15:18:27
Artykuł był wyświetlony: 3161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA w sprawie dostosowania nowego ustroju szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 14:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SORKWITY
 
 
 
Zespoły Szkół w Sorkwitach i Zyndakach, w skład których wchodzą dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, na mocy art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
 
Obwody szkół po przekształceniu nie ulegają zmianie:
 
  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sorkwitach od 1września 2017 r. należą miejscowości:
 
Sorkwity, Miłuki, Słomowo, Załuki, Młynnik, Stama, Gieląd Mały, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Pustniki, Rozogi, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Nibork, Szarłaty, Maradki, Maradzki Chojniak, Wilamówko, Głodowo, Jędrychowo, Janowo, Rodowo, Kozłowo, Lesiny, Borowe, Borowski Las, Wola Maradzka, Rybno, Tyszkowo, Piłak, Karczewiec, Choszczewo, Janiszewo, Jełmuń.
 
  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Warpunach od 1 września 2017 r. należą miejscowości:
Warpuny, Zyndaki, Bałowo, Zamkowo, Szymanowo, Surmówka, Szelągówka, Gizewo, Burszewo.
 
Dnia 1 września 2017 r.  Szkoła Podstawowa w Sorkwitach zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 17B.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Sorkwity 13 lutego 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 14:13:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 14:13:05
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 14:13:36
Artykuł był wyświetlony: 2993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 11:28:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Komenda Powiatowa Policji Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 11:28:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 11:30:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 11:36:08
Artykuł był wyświetlony: 2882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 16:46:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 stycznia 2017 r.
Znak: RBG.6733.2.5.2017           
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek Pani Marii Rolczyńskiej działającej w imieniu Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku gospodarczego do obsługi istniejącego cmentarza na działce o nr ew. 124/1 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do podziału geodezyjnego.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 16:46:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 16:47:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-31 16:47:58
Artykuł był wyświetlony: 2947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-20 13:22:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-20 13:22:53
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-20 13:24:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 10:32:44
Artykuł był wyświetlony: 3093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 16:44:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 10.01.2017r.
 
 
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK
 
 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zostały przeprowadzone na podstawie:
 
  1. UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  2. OGŁOSZENIA KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 z dnia 12 grudnia 2016 r.
 
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię w sprawie Programu Współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia konsultacji w terminie od 20 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 do godz. 15.15.
 
Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy na 2017 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Do Urzędu Gminy Sorkwity, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
 
Niniejszy Protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.
 
Protokół sporządziła:
Dorota Prill – Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 16:44:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 16:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 16:45:04
Artykuł był wyświetlony: 3082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA. Zagrożenie ptasią grypą.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 09:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 09:41:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 09:42:55
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 09:42:55
Artykuł był wyświetlony: 2771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór drogi w gminie SORKWITY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-20 20:19:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

W piątek 16 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy, który był jednoczesnym przekazaniem do eksploatacji fragmentu przebudowanego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu (odcinek w km 9+600 -10+673). Inwestycja swoim zakresem obejmowała odcinek drogi w miejscowości Zyndaki, gm. Sorkwity. Głównym inwestorem był Powiat Mrągowski przy współfinansowaniu gminy Sorkwity. Wykonawcą inwestycji była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
W odbiorze uczestniczyli: starosta Antoni Karaś, wicestarosta Magdalena Lewkowicz,
wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, radny powiatu mrągowskiego Bogdan Kossakowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie i przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru Barbara Dadełło, radny gminy Sorkwity Łukasz Łuński wraz z sołtysem sołectwa Zyndaki Czesławem Chotkiewiczem, przedstawiciele Urzędy Gminy, a także mieszkańcy miejscowość Zyndaki.
W ramach realizacji inwestycji przeprowadzona została korekta geometrii drogi
z poszerzeniem wraz z budową kanalizacji deszczowej i elementów organizacji ruchu oraz zjazdami z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Wykonany również został chodnik
w miejscowości Zyndaki m.in. wzdłuż plaży wiejskiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 808 304,22 zł, w tym udział gminy w wysokości 147 000,00 zł.
Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Na terenie Gminy Sorkwity jest to druga inwestycja drogowa z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Obecnie trwają prace związane z przebudową ulicy Jeziornej w miejscowości Warpuny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2016-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-12-20 20:19:49
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 20:19:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-21 09:32:28
Artykuł był wyświetlony: 2317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA GRANTU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-13 15:49:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu
na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie
 
LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:
 
  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:
przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.
  1. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:
w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.
  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.
Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami i naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Leszczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-12-13 15:49:14
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 15:49:19
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 15:49:19
Artykuł był wyświetlony: 2194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwit z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 10:37:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, udostępniony będzie od dnia 12 grudnia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 grudnia 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 4 stycznia 2017 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 4 stycznia 2016 r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-12-12 10:37:32
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-12 10:43:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-12 10:43:35
Artykuł był wyświetlony: 1546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu