ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 14:28:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 15 września 2017r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, udostępniony będzie od dnia 15 września 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 września 2017 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 6 października 2017r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 6 października 2017 r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
 
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 14:28:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 14:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-15 14:29:47
Artykuł był wyświetlony: 2290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Badania profilaktyczne mammografii w Sorkwitach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 09:07:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Łączy Nas Kobiecość" to 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann.
W czasie trwania akcji możesz skorzystać z:
- bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat (roczniki między 1948 a 1967), które ostatnią mammografię wykonały przynajmniej 2 lata temu,
- mammografii dla kobiet niekwalifikujących się do programu Narodowego Funduszu Zdrowia w cenie 56 zł (cena regularna 80 zł).
 
Badanie wykonasz w  Sorkwitach przy ulicy Szkolnej 6a obok kotłowni w dniu 24.10.2017r. (wtorek)
 
Zapisz się na mammografię telefonicznie pod numerami: 42/254 64 10; 517 544 004 lub przez internet na stronie www.salvemedica.pl/mammografia.
Wykonując mammografię w ramach akcji, możesz wziąć udział w konkursie. Do wygrania są zestawy kosmetyków o wartości 700 zł każdy. O szczegóły zapytaj w miejscu wykonywania badania lub sprawdź na stronie www.laczynaskobiecosc.pl.
Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl oraz na profilu Łączy Nas Kobiecość na Facebooku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: medica.org.pl Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 09:07:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 09:07:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-17 08:53:57
Artykuł był wyświetlony: 2292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy S16

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 10:48:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczak Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 10:48:48
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 10:49:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 10:49:53
Artykuł był wyświetlony: 1919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie dofinansowania ze środków PO RYBY 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 09:32:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.
  • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo, sala sesyjna Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej,
  • 11 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Pisz, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Adamiak Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Adamiak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 09:32:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 09:32:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-30 09:35:32
Artykuł był wyświetlony: 2646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dni otwarte w ZGOK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 17:02:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 17:02:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 17:08:21
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 17:09:12
Artykuł był wyświetlony: 3290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez Gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-11 09:59:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 09:59:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 10:00:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 10:00:45
Artykuł był wyświetlony: 3179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 19:19:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 19:19:49
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 19:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 21:36:05
Artykuł był wyświetlony: 2904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 16:09:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16 lutego 2017 r.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Sorkwity

ZAPROSZENIE

        Wójt Gminy Sorkwity informuje, że Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął realizację programu EWA skierowanego do osób fizycznych lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
         W ramach Programu EWA funkcjonują trzy linie: ENERGIA, WODA, ATMOSFERA w ramach których będzie można m.in. docieplić swój dom, zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zainstalować panele fotowoltaiczne, przesiąść się do samochodu z napędem elektrycznym.

         W związku z povryższym serdecznie zaprasza się na spotkanie informacyjne z doradcą z WFOŚiGW w Olsztynie - panem Januszem Pabich w celu przybliżenia założeń programu EWA.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Publicznym Gimnazjum w Sorkwitach ul. Szkolna 17b

Bardzo serdecznie zapraszam do udziałuw w/w spotkaniu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 16:09:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 16:10:55
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 16:10:55
Artykuł był wyświetlony: 3446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 14:24:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

DOFINANSOWANIA
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

PROGRAM „EWA” skierowany do osób fizycznych:
ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
 
Termin naboru wniosków od 10.02.2017 – do wyczerpania alokacji
 
OFERUJEMY:
Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
 
WSZYSTKIE INFORMACJE POD NR.TEL: 732 622 651
 
WWW.EKODOM-OZE.PL
 

Załączniki

  • Ulotka (ODT, 359.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-13 15:18:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: WWW.EKODOM-OZE.PL Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 14:24:27
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 14:24:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 15:18:27
Artykuł był wyświetlony: 3470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA w sprawie dostosowania nowego ustroju szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 14:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SORKWITY
 
 
 
Zespoły Szkół w Sorkwitach i Zyndakach, w skład których wchodzą dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, na mocy art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
 
Obwody szkół po przekształceniu nie ulegają zmianie:
 
  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sorkwitach od 1września 2017 r. należą miejscowości:
 
Sorkwity, Miłuki, Słomowo, Załuki, Młynnik, Stama, Gieląd Mały, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Pustniki, Rozogi, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Nibork, Szarłaty, Maradki, Maradzki Chojniak, Wilamówko, Głodowo, Jędrychowo, Janowo, Rodowo, Kozłowo, Lesiny, Borowe, Borowski Las, Wola Maradzka, Rybno, Tyszkowo, Piłak, Karczewiec, Choszczewo, Janiszewo, Jełmuń.
 
  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Warpunach od 1 września 2017 r. należą miejscowości:
Warpuny, Zyndaki, Bałowo, Zamkowo, Szymanowo, Surmówka, Szelągówka, Gizewo, Burszewo.
 
Dnia 1 września 2017 r.  Szkoła Podstawowa w Sorkwitach zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 17B.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Sorkwity 13 lutego 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 14:13:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 14:13:05
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 14:13:36
Artykuł był wyświetlony: 3298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu