ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez Gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-11 09:59:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 09:59:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 10:00:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 10:00:45
Artykuł był wyświetlony: 3246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 19:19:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 19:19:49
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 19:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 21:36:05
Artykuł był wyświetlony: 2973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 16:09:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16 lutego 2017 r.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Sorkwity

ZAPROSZENIE

        Wójt Gminy Sorkwity informuje, że Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął realizację programu EWA skierowanego do osób fizycznych lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
         W ramach Programu EWA funkcjonują trzy linie: ENERGIA, WODA, ATMOSFERA w ramach których będzie można m.in. docieplić swój dom, zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zainstalować panele fotowoltaiczne, przesiąść się do samochodu z napędem elektrycznym.

         W związku z povryższym serdecznie zaprasza się na spotkanie informacyjne z doradcą z WFOŚiGW w Olsztynie - panem Januszem Pabich w celu przybliżenia założeń programu EWA.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Publicznym Gimnazjum w Sorkwitach ul. Szkolna 17b

Bardzo serdecznie zapraszam do udziałuw w/w spotkaniu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 16:09:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 16:10:55
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 16:10:55
Artykuł był wyświetlony: 3518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 14:24:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

DOFINANSOWANIA
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

PROGRAM „EWA” skierowany do osób fizycznych:
ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
 
Termin naboru wniosków od 10.02.2017 – do wyczerpania alokacji
 
OFERUJEMY:
Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
 
WSZYSTKIE INFORMACJE POD NR.TEL: 732 622 651
 
WWW.EKODOM-OZE.PL
 

Załączniki

  • Ulotka (ODT, 359.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-13 15:18:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: WWW.EKODOM-OZE.PL Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 14:24:27
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 14:24:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 15:18:27
Artykuł był wyświetlony: 3537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA w sprawie dostosowania nowego ustroju szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 14:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SORKWITY
 
 
 
Zespoły Szkół w Sorkwitach i Zyndakach, w skład których wchodzą dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, na mocy art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
 
Obwody szkół po przekształceniu nie ulegają zmianie:
 
  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sorkwitach od 1września 2017 r. należą miejscowości:
 
Sorkwity, Miłuki, Słomowo, Załuki, Młynnik, Stama, Gieląd Mały, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Pustniki, Rozogi, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Nibork, Szarłaty, Maradki, Maradzki Chojniak, Wilamówko, Głodowo, Jędrychowo, Janowo, Rodowo, Kozłowo, Lesiny, Borowe, Borowski Las, Wola Maradzka, Rybno, Tyszkowo, Piłak, Karczewiec, Choszczewo, Janiszewo, Jełmuń.
 
  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Warpunach od 1 września 2017 r. należą miejscowości:
Warpuny, Zyndaki, Bałowo, Zamkowo, Szymanowo, Surmówka, Szelągówka, Gizewo, Burszewo.
 
Dnia 1 września 2017 r.  Szkoła Podstawowa w Sorkwitach zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 17B.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Sorkwity 13 lutego 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 14:13:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 14:13:05
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 14:13:36
Artykuł był wyświetlony: 3369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 11:28:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Komenda Powiatowa Policji Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 11:28:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 11:30:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 11:36:08
Artykuł był wyświetlony: 3259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 16:46:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 stycznia 2017 r.
Znak: RBG.6733.2.5.2017           
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek Pani Marii Rolczyńskiej działającej w imieniu Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku gospodarczego do obsługi istniejącego cmentarza na działce o nr ew. 124/1 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do podziału geodezyjnego.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 16:46:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 16:47:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-31 16:47:58
Artykuł był wyświetlony: 3355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-20 13:22:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-20 13:22:53
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-20 13:24:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 10:32:44
Artykuł był wyświetlony: 3467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 16:44:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 10.01.2017r.
 
 
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK
 
 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zostały przeprowadzone na podstawie:
 
  1. UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  2. OGŁOSZENIA KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 z dnia 12 grudnia 2016 r.
 
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię w sprawie Programu Współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia konsultacji w terminie od 20 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 do godz. 15.15.
 
Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy na 2017 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Do Urzędu Gminy Sorkwity, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
 
Niniejszy Protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.
 
Protokół sporządziła:
Dorota Prill – Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 16:44:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 16:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 16:45:04
Artykuł był wyświetlony: 3453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA. Zagrożenie ptasią grypą.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 09:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 09:41:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 09:42:55
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 09:42:55
Artykuł był wyświetlony: 3105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu