ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ubezpieczenia NNW w KRUS dla dzieci do 16 roku życia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-22 14:48:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: PT KRUS Data wytworzenia informacji: 2016-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-11-22 14:48:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-22 14:49:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-22 14:49:32
Artykuł był wyświetlony: 2145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 12:58:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z planowanym naborem wniosków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe.  W ramach spotkań omówione zostaną warunki uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Planowany czas spotkania to ok. 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały taki sam charakter. Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87 423 85 20
 
 
Gmina
 
Termin
 
Miejsce
 
 
Orzysz
 
21.11.2016
godz. 9.00
Orzysz, Centrum Aktywizacji
i Współpracy, ul. Leśna 22
 
 
Mikołajki
 
22.11.2016
godz. 15.00
Mikołajki, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Kolejowa 7
 
Piecki
 
23.11.2016
godz. 15.00
Piecki, Urząd Gminy, sala sesyjna,     ul. Zwycięstwa 34
 
Sorkwity
 
24.11.2016
godz. 14.00
Sorkwity, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Olsztyńska 16A
 
Pisz
 
25.11.2016
godz. 10.00
Pisz, Urząd Gminy, sala sesyjna,
ul. Gustawa Gizewiusza 5
 
Mrągowo
 
30.11.2016
godz. 12.00
Mrągowo, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Królewiecka 60A
 
Biała Piska
 
01.12.2016
godz. 10.00
Biała Piska, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Sikorskiego 21A
 
Ruciane-Nida
 
02.12.2016
godz. 10.00
Ruciane-Nida, Urząd Gminy,
sala sesyjna, Al. Wczasów 4
 
Biuro LGD "Mazurskie Morze"
ul. Leśna 22 12-250 Orzysz
NIP: 8491560378
tel. kom.: +48 600 275 784
tel.: +48 87 423 85 20
e-mail:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2016-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 12:58:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 12:58:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-17 12:58:32
Artykuł był wyświetlony: 2273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 12:15:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Gmina Sorkwity wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 1 lit. a  w. w. ustawy Gmina Sorkwity jako gmina licząca poniżej 50 000 mieszkańców nie ma obowiązku tworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. 
 
1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Sorkwity reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
 
2. Przewidywany tryb udzielania zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 3 oraz art. 22 ustt.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440 ze zm.)
 
3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla niżej wymienionych linii:
 
Sieć komunikacyjna: linie użyteczności publicznej – kursy w dni nauki szkolnej
 
Linia komunikacyjna Nr 1
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity - Borowe – Borowski Las – Karczewiec – Kozłowo – Rybno – Rozogi – Maradki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 2
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity - Rozogi – Maradki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 3
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – kol. Choszczewo - Janiszewo – Choszczewo – Kol. Gieląd – Sorkwity
Linia komunikacyjna Nr 4
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – Jędrychowo – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 5
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – Pustniki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 6
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – Kozarek Wielki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 7
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – kol. Burszewo – Burszewo – Warpuny - Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 8
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – Gizewo – Warpuny – Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 9
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – kol. Zyndaki (z kierunku Gązwy) - Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 10
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – Szymanowo – Warpuny – Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 11
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – kol. Choszczewo - Surmówka – Zyndaki
 
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy.
 
IV kwartał 2017 r.
 
 
Sorkwity, dnia 25.10.2016 r.
                                                                                                                                             Wójt
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 12:15:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 12:15:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 08:27:46
Artykuł był wyświetlony: 2194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 10:04:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10 października 2016 r.
 
Znak:RBG.6220.3.6.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zn,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pustniki oraz kolektora tłocznego do miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity wydane zostało dnia 10 października 2016 r. znak: RBG.6220.3.5.2016 postanowienie stwierdzające, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem oraz z zebranymi dokumentami w sprawie oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
.
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-10-12 10:04:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-12 10:04:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-10-12 10:04:06
Artykuł był wyświetlony: 2406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-28 09:31:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Sorkwity, dnia 26.09.2016 r.
 Nr postępowania RBG.6840.   .16                                         
                          
WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników  majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu są składniki majątku ruchomego Gminy Sorkwity  - środki trwałe:
 
pozycja nr 1 – samochód pożarniczy marki JELCZ model 005 Nr rej. NMR C425  z 1989 r. Nr identyfikacyjny 11977
 
pozycja nr 2 – samochód pożarniczy marki STAR model P244L Nr rej. NMR 98HX  z 1980 r. Nr identyfikacyjny 06802
 
pozycja nr 3 – samochód pożarniczy marki FS LUBLIN model Żuk A15 2.5t Nr rej. NMR H422  z 1986 r. Nr identyfikacyjny SUL150111G0445336
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska nr 16 A, 11-731 Sorkwity.
 
Cena wywoławcza  (brutto) ww. składników wynosi  odpowiednio:
pozycja nr 1 – samochód pożarniczy marki JELCZ - 10.000 zł
pozycja nr 2 – samochód pożarniczy marki STAR - 4.000zł
pozycja nr 3 – samochód pożarniczy marki FS LUBLIN - 2.500 zł
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
1/ Pan Paweł Rolnik – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach, 507-695-811
2/ Pani Maria Rolczyńska – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa –Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity (89) 742-85-36
Od których można uzyskać dodatkowe informacje na temat pojazdów wystawionych do przetargu.Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warpunach ul. Młynowa nr 5 w dniach od 26.09.2016 r. do 11.10.2016 r.
 
Warunkiem  przystąpienia do licytacji  jest  wpłacenie w kasie Urzędu Gminy Sorkwity wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11 października 2016 roku do godziny 10.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu  której wadium dotyczy
 
W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu Osoby prawne biorące udział  w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru.
 
Wadium:
- stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli oferent, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
- złożone przez uczestników licytacji, którzy nie wygrali licytacji podlega zwrotowi
- złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia
 
Umowy sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.
Wydanie przedmiotu licytacji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia do kasy Urzędu Gminy Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity wyłącza swoją odpowiedzialność  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu licytacji oraz zastrzega sobie  prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy  kupna –sprzedaży  w razie stwierdzenia że licytacja  została  przeprowadzona z naruszeniem prawa .
 
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 14  dni  licząc od dnia 26.09.2016 roku  do 11.10.2016 roku na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A oraz w sołectwach na terenie Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-28 09:31:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-28 09:32:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-28 09:32:02
Artykuł był wyświetlony: 2224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-07 10:55:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 7 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, udostępniony będzie od dnia 7 września 2016r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 15 września 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30 września 2016 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 30 września 2016r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-09-07 10:55:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-07 10:57:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-07 10:57:13
Artykuł był wyświetlony: 2258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat oszacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 14:20:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak,. RBG.618.2.2016
Sorkwity, dńa 24 sierpnia 2016 r.

Sołtysi Wsi (wszyscy)

Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż jest możliwośó składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w gospodafstwach rolnych, na skutek występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (nawalne deszcze, silne wiatry, itp.) Przedmiotowe vmioski należy składać do Urzędu Gminy Sorkwity (pok. nr 8) w terminie 10 dni od dnia wystąpienia szkody spowodowanej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, Złożone wnioski zostatą przekazane Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu.
Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity - pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
W załączeniu pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2016-08-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2016-08-26 14:20:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-08-26 14:30:34
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-08-26 14:33:12
Artykuł był wyświetlony: 2278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty dietetyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:46:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Dnia 17.02.2016r. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.30 odbędą się warsztaty dietetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:46:31
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 17:46:35
Artykuł był wyświetlony: 3922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:43:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
LUTY       17.02.2016r. – rozładunek żywności
                   19.02.2016r. – wydawanie żywności
 
MARZEC   17.03.2016r. – rozładunek żywności
                     18.03.2016r. – wydawanie żywności
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są o pomoc w rozładunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:43:30
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:44:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 17:44:13
Artykuł był wyświetlony: 3882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 15:57:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 15:57:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 15:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 16:58:27
Artykuł był wyświetlony: 3896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu