ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-07 10:55:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 7 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, udostępniony będzie od dnia 7 września 2016r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 15 września 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30 września 2016 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 30 września 2016r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-09-07 10:55:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-07 10:57:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-07 10:57:13
Artykuł był wyświetlony: 2326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat oszacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 14:20:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak,. RBG.618.2.2016
Sorkwity, dńa 24 sierpnia 2016 r.

Sołtysi Wsi (wszyscy)

Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż jest możliwośó składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w gospodafstwach rolnych, na skutek występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (nawalne deszcze, silne wiatry, itp.) Przedmiotowe vmioski należy składać do Urzędu Gminy Sorkwity (pok. nr 8) w terminie 10 dni od dnia wystąpienia szkody spowodowanej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, Złożone wnioski zostatą przekazane Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu.
Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity - pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
W załączeniu pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2016-08-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2016-08-26 14:20:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-08-26 14:30:34
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-08-26 14:33:12
Artykuł był wyświetlony: 2339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty dietetyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:46:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Dnia 17.02.2016r. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.30 odbędą się warsztaty dietetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:46:31
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 17:46:35
Artykuł był wyświetlony: 3988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:43:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
LUTY       17.02.2016r. – rozładunek żywności
                   19.02.2016r. – wydawanie żywności
 
MARZEC   17.03.2016r. – rozładunek żywności
                     18.03.2016r. – wydawanie żywności
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są o pomoc w rozładunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:43:30
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:44:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 17:44:13
Artykuł był wyświetlony: 3942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 15:57:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 15:57:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 15:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 16:58:27
Artykuł był wyświetlony: 3954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZMIANA TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 15:44:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Zmiana terminu wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
17.12.2015 r. – rozładunek żywności
21.12.2015 r. – wydawanie żywności
 
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są o pomoc w rozładunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 15:44:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 15:51:24
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 16:51:24
Artykuł był wyświetlony: 3985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 16:25:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach, osoby które zostały zakwalifikowane, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: GOPS Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: GOPS Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 16:25:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 16:26:00
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-27 17:26:00
Artykuł był wyświetlony: 4048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty dietetyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-18 14:48:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Dnia 19.11.2015 r. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.00 odbędą się warsztaty dietetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2015-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2015-11-18 14:48:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-18 14:48:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-18 15:48:27
Artykuł był wyświetlony: 3934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 12:24:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 12:24:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 12:26:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 13:40:33
Artykuł był wyświetlony: 3635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pilotażowa ankieta NFZ o poziomie satysfakcji pacjenta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-12 11:29:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ankietę można wypełnić pod adresem:
 
http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który ruszył dziś (w czwartek, 5 listopada) w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia Pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.
Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.
Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.
Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. czterech minut. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.:
  • co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.);
  • czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?
  • proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej - łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5).
Formularz ankiety uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Projekt  przekazano do 63 organizacji i instytucji m.in.: uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiających Pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, a także organizacji skupiających lekarzy POZ.
Pilotaż ankiety monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta potrwa do końca listopada br.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: NFZ Data wytworzenia informacji: 2015-11-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-11-12 11:29:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-12 11:33:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-13 11:55:39
Artykuł był wyświetlony: 3461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu