ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZMIANA TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 15:44:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Zmiana terminu wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
17.12.2015 r. – rozładunek żywności
21.12.2015 r. – wydawanie żywności
 
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są o pomoc w rozładunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 15:44:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 15:51:24
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 16:51:24
Artykuł był wyświetlony: 3924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 16:25:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach, osoby które zostały zakwalifikowane, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: GOPS Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: GOPS Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 16:25:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 16:26:00
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-27 17:26:00
Artykuł był wyświetlony: 3989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty dietetyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-18 14:48:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Dnia 19.11.2015 r. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.00 odbędą się warsztaty dietetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2015-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2015-11-18 14:48:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-18 14:48:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-18 15:48:27
Artykuł był wyświetlony: 3870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 12:24:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 12:24:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 12:26:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 13:40:33
Artykuł był wyświetlony: 3580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pilotażowa ankieta NFZ o poziomie satysfakcji pacjenta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-12 11:29:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ankietę można wypełnić pod adresem:
 
http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który ruszył dziś (w czwartek, 5 listopada) w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia Pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.
Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.
Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.
Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. czterech minut. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.:
  • co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.);
  • czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?
  • proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej - łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5).
Formularz ankiety uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Projekt  przekazano do 63 organizacji i instytucji m.in.: uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiających Pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, a także organizacji skupiających lekarzy POZ.
Pilotaż ankiety monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta potrwa do końca listopada br.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: NFZ Data wytworzenia informacji: 2015-11-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-11-12 11:29:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-12 11:33:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-13 11:55:39
Artykuł był wyświetlony: 3399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-16 11:40:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 6 października 2015 r.

 

 

 

U W A G A M I E S Z K A Ń C Y !!!

U R Z Ą D G M I N Y S O R K W I T Y

I N FO R M U J E

 

iż odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
z terenu Gminy Sorkwity odbędzie się w dnia 21 października 2015 r. (środa). Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Sorkwity osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 742 85 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2015 r.

Odbiór odpadów będzie odbywał się od godziny 7.00. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

 

 

 

 

 

 

 

- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity

- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2015-10-16 11:40:55
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2015-10-16 11:40:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-16 11:41:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-16 13:41:02
Artykuł był wyświetlony: 3293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Informacyjny w Sorkwitach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-14 12:08:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz pomysł na biznes i chcesz otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej? Odwiedź Mobilny Punkt Informacyjny i skorzystaj z bezpłatnych porad specjalistów sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

Termin i miejsce spotkania

28 października 2015 r., w godzinach od 08:10 do 10:40

Urząd Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity

Dla kogo?

Konsultacje są skierowane do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: 

Telefony do konsultantów: 
89 521-93-85
89 521-93-86 
89 521-94-82

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-10-14 12:08:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-10-14 12:08:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-14 12:08:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-14 14:08:12
Artykuł był wyświetlony: 2715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy,

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-29 11:00:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2015-09-29 11:00:25
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2015-09-29 11:00:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-29 11:02:22
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-29 13:02:22
Artykuł był wyświetlony: 2099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-24 14:29:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28.10.2015 r. w Sorkwitach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy
                                      w godzinach 08:10 - 10:40.
 

Adres siedziby:

Urząd Gminy Sorkwity

Ul. Olsztyńska 16 A
11-731 Sorkwity
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 89 521 94 82.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Krawczyk Data wytworzenia informacji: 2015-09-24 14:29:44
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-09-24 14:29:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-24 14:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-24 16:31:14
Artykuł był wyświetlony: 2238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-16 17:24:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Krawczyk Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 17:24:22
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-09-16 17:24:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 17:28:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-16 19:28:02
Artykuł był wyświetlony: 2282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu