ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie wystąpienia zjawiska suszy na terenie gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-24 16:04:22

Załączniki

  • Susza (PDF, 2.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-08-24 16:06:43 | Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 16:06:43

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 16:04:22
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2015-08-24 16:04:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-08-24 16:07:08
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-08-24 18:07:08
Artykuł był wyświetlony: 2628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej i przekazanie jej do Biura LGD tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl albo zabranie jej ze sobą na spotkanie informacyjno - konsultacyjne.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-18 17:23:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-18 17:23:36
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-08-18 17:23:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-08-18 17:24:23
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-08-19 18:28:31
Artykuł był wyświetlony: 2775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Sorkwity oraz Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne dnia 24 sierpnia 2015 r. w poniedziałek o godzinie 15:00 dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do 2020 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-18 17:21:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2015-08-18 17:21:18
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-08-18 17:21:18
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-08-18 17:22:54
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-08-19 18:28:16
Artykuł był wyświetlony: 2635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2010-2014 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami ) zwołuje IV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 stycznia 2015r. (piątek) na godzinę 10ºº

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-26 08:58:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2015-01-26 08:58:13
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2015-01-26 08:58:13
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-01-26 09:03:19
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-01-26 10:03:19
Artykuł był wyświetlony: 8486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2010-2014 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami ) zwołuje III sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 19 grudnia 2014r. (piątek) na godzinę 12ºº

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-11 10:25:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2014-12-11 10:25:31
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2014-12-11 10:25:31
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-12-11 10:25:34
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-12-11 11:25:56
Artykuł był wyświetlony: 10481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-11 10:12:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Woźniak Data wytworzenia informacji: 2014-12-11 10:12:54
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Woźniak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-11 10:12:54
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-12-11 10:13:33
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-12-11 11:13:33
Artykuł był wyświetlony: 10428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-06 17:25:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2014-11-06 17:25:43
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2014-11-06 17:25:43
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-11-06 17:25:48
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-11-06 18:27:28
Artykuł był wyświetlony: 12142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-08 10:49:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2014-10-08 10:49:09
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2014-10-08 10:49:09
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-10-08 10:52:38
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-10-08 12:52:38
Artykuł był wyświetlony: 13507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-02 09:51:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

I N FO R M U J E

iż z dniem 1 sierpnia 2013 r. podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Sorkwity – firma REMONDIS Sp. z o. o. uruchomiła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się w Warpunach przy ul. Młynowej 5 (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 15.00. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są:

papier
tworzywa sztuczne
szkło
metal i opakowania wielomateriałowe
odpady zielone
przeterminowane leki
zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
chemikalia
farby
zużyte opony
odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Osobą z ramienia firmy REMONDIS Sp. z o.o. odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów jest Pan Henryk Wierzbicki.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2013-08-02 09:51:08
Osoba, która odpowiada za treść: Jóżef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2013-08-02 09:51:08
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2013-08-02 09:51:13
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2013-08-02 11:51:13
Artykuł był wyświetlony: 30284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

U W A G A M I E S Z K A Ń C Y ! ! !

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-30 15:52:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Sorkwity przypomina, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 15 każdego miesiąca począwszy od lipca 2013 r. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Sorkwity lub na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach
54 9350 0001 0216 5293 5002 0108

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2013-07-30 15:52:02
Osoba, która odpowiada za treść: Jóżef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2013-07-30 15:52:02
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2013-07-30 15:52:06
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2013-07-30 17:52:40
Artykuł był wyświetlony: 29852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu