ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza do udziału w projekcie „ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA. Kompleksowe wsparcie aktywności i integracji społeczności lokalnych Południowej Warmii”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-15 14:52:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: LGD Data wytworzenia informacji: 2012-06-15 14:52:25
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Data wprowadzenia do BIP 2012-06-15 14:52:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-15 14:53:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-15 16:53:13
Artykuł był wyświetlony: 8803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE na spotkanie dot. dofinansowania do kolektorów słonecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-15 10:54:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że spotkanie dotyczące dofinansowania unijnego sięgającego 70% inwestycji na KOLEKTORY SŁONECZNE odbędzie się dnia 21.06.2012r. w Urzędzie Gminy Sorkwity o godź. 12:00. Serdecznie zapraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Lewandowski Data wytworzenia informacji: 2012-06-15 10:54:20
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Gajdulewicz Data wprowadzenia do BIP 2012-06-15 10:54:20
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-15 10:54:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-15 12:54:28
Artykuł był wyświetlony: 8170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU MRĄGOWSKIEGO PRZEZ SPOŁECZNY KOMITET FUNDACJI SZTANDARU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MRĄGOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-12 10:45:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Maciejewski Data wytworzenia informacji: 2012-06-12 10:45:51
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-06-12 10:45:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-12 10:46:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-12 12:46:07
Artykuł był wyświetlony: 7154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS PLASTYCZNY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-08 09:30:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2012-06-08 09:30:13
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2012-06-08 09:30:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-08 09:32:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-08 11:32:23
Artykuł był wyświetlony: 6848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na wiersz profilaktyczny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-04 14:09:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURS NA WIERSZ PROFILAKTYCZNY


Wójt Gminy Sorkwity z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach

OGŁASZA KONKURS NA:


Wiersz profilaktyczny na temat zdrowej i szczęśliwej rodziny żyjącej bez nałogów

Prosimy o składanie prac konkursowych w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity w zamkniętej kopercie z napisem „Wiersz profilaktyczny”. Z tyłu koperty należy napisać nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz klasę.

Prace przyjmujemy DO 16 CZERWCA 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19 czerwca 2012 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity.

Pozostałe kwestie zawiera dołączony do ogłoszenia REGULAMIN


(test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-06-04 14:09:05
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-06-04 14:09:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-06-08 10:47:08
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-06-08 12:47:08
Artykuł był wyświetlony: 6697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-08 14:59:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 7 maja 2012 r.

Znak: RBG.6733.5.5.2012


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SORKWITY
zawiadamia, że w dniu 7 maja 2012 r. wydana została decyzja nr 5/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 52/5 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WYSZEMBORK, GMINA MRĄGOWO.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 14:59:07
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-05-08 14:59:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 14:59:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-05-08 16:59:38
Artykuł był wyświetlony: 7415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-24 12:48:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Znak: RBG.6733.4.4.2011


OBWIESZCZENIE

Na podstawie oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ ORAZ BUDOWIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DWUPRZEWODOWEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 74/27, 74/17, 74/5, 73/2, 72/3, 72/2
W OBRĘBIE SORKWITY, GMINA SORKWITY.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11.


Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-24 12:48:33
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-24 12:48:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-24 12:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-24 14:48:45
Artykuł był wyświetlony: 8126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-23 08:21:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r. do Urzędu Gminy w Sorkwitach wpłynęła oferta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiego Związku Harcerstwa Polskiego – HUFIEC w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. Wspieranie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży – „Razem zdrowo, bezpiecznie i wesoło”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w :
Biuletynie Informacji Publicznej
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, 11 – 731 Sorkwity z dopiskiem: „Uwagi do projektu „Razem zdrowo, bezpiecznie i wesoło”.
Informacji udziela Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Sorkwitach
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-04-23 08:21:14
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-23 08:21:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-23 08:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-23 10:27:35
Artykuł był wyświetlony: 7237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-16 09:35:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-16 09:35:03
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-16 09:35:03
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-16 09:37:48
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-16 11:37:48
Artykuł był wyświetlony: 6763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-10 12:19:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-10 12:19:59
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-10 12:19:59
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-10 12:21:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-10 14:21:36
Artykuł był wyświetlony: 6982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu