ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-10 14:26:28 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-10 14:26:31 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 00183/17/10052/OZ-LZ/D z dnia 04.07.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów ze środków kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest,
w tym ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.
 
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie
 
 
 
Sprawozdanie
 
z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity” w ramach umowy dotacji nr 000183/17/10052/OZ-LZ/D
 
 
Data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania: 31.10.2017r.
Obszar objęty projektem: miejscowości na terenie gminy Sorkwity tj. Borowe, Maradki, Kozłowo, Zyndaki, Warpuny, Sorkwity, Gizewo, Jełmuń, Surmówka, Szymanowo, Burszewo, Nibork, Rozogi, Stary Gieląd.
Łączny koszt zadania: 20.955,66 zł
Kwota dofinansowania:17.812,31 zł
Wkład własny mieszkańców: 3.143,35 zł
 
Zadaniem objęto 22 obiektów w tym budynki mieszkalne i gospodarcze. Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest wynosi 41,940 Mg. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonała firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Firma została wybrana po wykonaniu rozeznania cenowego. Właścicieli nieruchomości zostali poinformowania o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Pozostałą kwotę za wykonanie usługi mieszkańcy pokryją z własnych środków.
 
Efekt ekologiczny zadania:
  • Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości około 41,940 Mg.
Efekt rzeczowy zadania:
  • Likwidacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity.
                  
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu