ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-05-08 08:36:25 Informacja ogłoszona dnia 2008-05-08 08:36:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

11-731 Sorkwity, ul.Olsztyńska 16a
tel. (89) 742-85-38
fax. (89) 742-85-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach powołany został 1 stycznia 1990 r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Sorkwity.
Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXX/155/2001 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2001 r. oraz na podstawie Regulaminu organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 9/99 Zarządu Gminy w Sorkwitach z dnia 18 lutego 1999 r.
Statut określa w szczególności zakres działania Ośrodka, porządek wewnętrzny, pracę i obowiązki pracowników oraz organizację Ośrodka.
Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz
Pani Dorota Długozima-Cyba
W skład ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
- główny ksiegowy
- pracownicy socjalni - pracujacy w 2-ch rejonach działania gminy Sorkwity
- ds. realizacji świadczeń
- ds. dodatków mieszkaniowych i obsługi kasy
- opiekunki nad osobami starszymi i chorymi
Ośrodek czynny jest w dniach i godzinach przyjętych dla wymiaru czsu pracy pracowników samorządowych tj.
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:15 - 15:15
Telefony:
Kierownik - 89 742-85-38
Pracownicy socjalni - 89 742-85-39
Główny księgowy - 89 742-85-40
Kasa - 89 742-85-40
Ośrodek jest komunalną jednostką organizacyjną gminy Sorkwity dla realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.
Realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania spoza zakresu pomocy społecznej powierzone przez Radę Gminy Sorkwity.

pdf   STATUT GOPS
Działania na rzecz rodziny:

rar   Baze danych dot. instytucji oraz placówek świadczących pomoc rodzinie
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu