ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1181 2009-08-28 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych. XXXI/158/2009 Obowiązujący
1182 2009-11-13 Zarządzenia Wójta Ustalenie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity. 49/2009 Obowiązujący
1183 2009-10-30 Zarządzenia Wójta Podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2009 roku. 47/2009 Obowiązujący
1184 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty XXXII/165/2009 Obowiązujący
1185 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy Zbycie mienia komunalnego XXXII/164/2009 Obowiązujący
1186 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy Zbycie mienia komunalnego XXXII/163/2009 Obowiązujący
1187 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel XXXII/162/2009 Zmieniony
1188 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy Zawarcie porozumienia dotyczącego wykonywania zadań publicznych w drodze współdziałania. XXXII/161/2009 Obowiązujący
1189 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę Nr XXXI/192/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/211/2006 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity. XXXII/160/2009 Obowiązujący
1190 2009-10-09 Uchwały Rady Gminy Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r XXXII/159/2009 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu