ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/206/2017

Szczegóły informacji

XXXII/206/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. , zmienionej uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 czerwca 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
W uchwale nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1. po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właściciel nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity osobiście, telefonicznie, pisemnie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sorkwity.gmina@mragowo.net

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Pichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 14:40:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 14:40:50
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-04 12:02:14
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu