ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/207/2017

Szczegóły informacji

XXXII/207/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-29

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Maradki.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt. b) załącznika nr 1 do Uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2008 r. Nr 52, poz.1062), zmienionej uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r., poz. 966) na wniosek Wójta Gminy Sorkwity, Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1.
  1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości będącej własnością Gminy Sorkwity oznaczonej numerem działki 41/4, o pow. 0,01 ha położonej w obrębie nr 10 – Maradki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00011670/8, odpłatnej służebności przesyłu przez w/w działki na czas nieokreślony na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie polegającej na:
  1. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na nieruchomości w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza kablowego nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym
  2. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o której mowa w ppkt. a po ich posadowieniu;
  3. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o której mowa w ppkt a, b, c, d wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
2. Ustanowienie służebności przesyłu na działce obciążonej wymienionej w ust.1 nastąpi zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – po dokonaniu wyceny służebności przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/207/2017
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 września 2017 r.
 
 
Podjęcie uchwały podyktowane zostało potrzebą ustanowienia służebności przesyłu na działce oznaczonej nr ew. 41/4 obręb Maradki będącej własnością Gminy Sorkwity w celu wybudowania urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku na działce nr ew. 41/12. Ustanowienie służebności przesyłu będzie odpłatne, według wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 14:55:15
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 14:55:18
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:43:48
Artykuł był wyświetlony: 479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu