ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/216/2017

Szczegóły informacji

XXXIII/216/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie opłaty miejscowej na rok podatkowy 2018

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 17 ust.1, pkt. 1, art. 19 pkt 1, lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1.
Wprowadza się opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach określonych uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających
warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 192, poz. 2933).
 
§ 2.
Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,20 od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
§ 3.
Opłata miejscowa pobierana jest ostatniego dnia pobytu za cały okres pobytu.
 
§ 4.
Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
 
§ 5.
Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okrez dłuższy niż dobę w miejscowościach i w celach o których mowa w §1 niniejszej
uchwały.
 
§ 6.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz okres pobytu osoby przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
 
§ 7.
Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
 
§ 8.
Pobrane kwoty opłaty miejscowej, inkasent przekazuje na rachunek lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 10.
Traci moc uchwała NrXXII/145/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz jej poboru (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2016 r. poz. 4412).
 
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Pichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 17:05:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 17:05:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:47:13
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu