ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/229/2017

Szczegóły informacji

XXXIV/229/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-22

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2018 r.

Na podstawie:

Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Gminy Sorkwity stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IV/34/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 41 poz.563 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Ustala się plan pracy Rady Gminy Sorkwity na 2018r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/229/2017
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2017r.
 
 
Zgodnie ze Statutem Gminy Sorkwity oraz planem pracy Rady Gminy Sorkwity na 2017r. w miesiącu grudniu b.r. Rada Gminy zobligowana jest podjąć uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/229/2017
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2017 r.
 
Plan pracy Rady Gminy Sorkwity na 2018 r.
 
L.p.
Temat posiedzeń Rady Gminy
Termin sesji
1.
1. Przyjęcie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2018r.
STYCZEŃ
2. Sprawy bieżące.
2.
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Sorkwity za 2017r.
LUTY
2. Sprawy bieżące.
3.
1. Sprawozdanie z działalności GOK za 2017r.
MARZEC
2. Sprawozdanie z działalności ZGK spółka z o.o. w Warpunach za 2017r.
3. Sprawozdanie z działalności ZOS w Sorkwitach za 2017r.
4. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sorkwitach za 2017r.
5. Sprawy różne.
4.
1. Przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i p.poż. w gminie Sorkwity.
KWIECIEŃ
2. Sprawy bieżące.
5.
1.Informacja Dyrektora GOK na temat kalendarza imprez w okresie wakacyjnym.
MAJ
2. Sprawy bieżące.
6.
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
CZERWIEC
2.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3. Sprawy bieżące.
 
 
 
7.
1. Informacja o stanie i przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.
SIERPIEŃ
2. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjętych działaniach Komisji w I półroczu 2018r
3.Sprawy bieżące.
8.
1. Informacja Dyrektora GOK na temat działalności w I półroczu 2018 r.
WRZESIEŃ
2. Informacja z działalności ZGK spółka z o.o. w Warpunach na temat działalności w I półroczu 2018 r.
3. Informacja z działalności ZOS w Sorkwitach na temat działalności w I półroczu 2018r.
4. Informacja z działalności GOPS w Sorkwitach na temat działalności w I półroczu 2018 r.
5. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
6. Sprawy bieżące.
9.
1. Informacja o stopniu realizacji i zaawansowaniu inwestycji na terenie gminy Sorkwity za I półrocze 2018 r.
 
 
PAŹDZIERNIK
2. Sprawy bieżące.
10.
1.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych.
LISTOPAD
2.Sprawy bieżące.
11.
1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
 
 
 
       GRUDZIEŃ
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2018
5. Sprawy bieżące
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 16:51:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 16:51:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:37:24
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu