ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/230/2017

Szczegóły informacji

XXXIV/230/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-22

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2017 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2017 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. Otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
     7. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
         realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
    w 2017 r. otrzymuje  brzmienie wg załącznika   nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      - dochody                            - 22.320.376,53 zł
      w tym: dochody bieżące      - 20.804.146,23 zł
                 dochody majątkowe    -   1.516.230,30 zł
 
     - wydatki                               - 23.549.126,53 zł
      w tym : wydatki bieżące      - 19.756.713,83 zł
               wydatki majątkowe     -   3.792.412,70 zł
 
            Deficyt  budżetu gminy w wysokości 1.228.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/230/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
 
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01010 -  zmniejszenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w  stosunku do planu na 2017 r.
70005  - zwiększenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w  stosunku do planu na 2017 r.
71004 -  zmniejszenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w stosunku do planu  na 2017 r.
75023 - zwiększenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w stosunku do planu  na 2017 r.
75615,75616 -  zwiększenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w  stosunku do planu na 2017 r.
80195 -  zwiększenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w  stosunku do planu na 2017 r.  
85501- zwiększenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w stosunku do planu na 2017 r.
90001-  zmniejszenie planu dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji dochodów wykonanych w stosunku do planu na 2017 r.
   
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
  
01010 - zmiana wydatków  w rozdziale nastąpiła na  skutek  weryfikacji planu na 2017 r.
60016 - zmiana  wydatków  w  rozdziale nastąpiła na  skutek  weryfikacji planu na 2017 r.
70005,70095 -  zmiana  wydatków w rozdziale nastąpiła na skutek weryfikacji planu na 2017 r.
71035-   zmiana wydatków  w  rozdziale  nastąpiła  na  skutek weryfikacji  planu  na 2017 r.
75011,75023,75085 - zmiana  wydatków w rozdziałach nastąpiła na skutek weryfikacji planu na 2017 r.
75412 -  zmiany wydatków  w  rozdziale  nastąpiły  na skutek weryfikacji  planu  na 2017 r.
80101,80103,80104,80106,80110,80148,80150,80195– zmiany  wydatków w rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu na 2017 r.
85202,85214,85215,85219,85228,85295-  zmiany  wydatków w rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu na 2017 r.
85401 - zmiana    wydatków  w  rozdziale  nastąpiła  na  skutek   weryfikacji  planu  na  2017 r.
85501,85502,85504,85505 - zmiany  wydatków w rozdziałach nastąpiły na skutek weryfikacji planu na 2017 r.
90002,90001,90015-  zmiany  wydatków w rozdziale nastąpiły na skutek weryfikacji planu na 2017 r.
92605 - zmiana    wydatków  w  rozdziale  nastąpiła  na  skutek weryfikacji  planu  na 2017 r.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 17:01:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-30 11:26:29
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:37:19
Artykuł był wyświetlony: 339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu