ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/260/2018

Szczegóły informacji

XXXVII/260/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-23

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
  
  § 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
- dochody                                   - 20.809.655,00 zł
w tym: dochody bieżące            - 19.747.875,00 zł
                 dochody majątkowe       -    1.061.780,00 zł
 
   - wydatki                                     -  21.359.655,00 zł
      w tym : wydatki bieżące         - 19.473.401,00 zł
               wydatki majątkowe         -   1.886.254,00 zł
 
Deficyt  budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
 
   § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXVII/260/2018
z dnia 23 marca 2018r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75212- wprowadzenie planowanych dochodów w rozdziale związane jest ustaleniem kwot planowanej dotacji na 2018r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.27.2018 z dnia 02-03-2018r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej i ćwiczenia obronne.
 
85295 - zmiany planowanych dochodów w rozdziale związane są z ustaleniem kwot planowanej dotacji na 2018r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.40.2018 z dnia 15-03-2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 120.000,00zł stanowi dofinansowanie projektu „Senior +”, z czego kwota 20.000,00zł, stanowi dotację na wydatki bieżące, a kwota 100,000,00zł, przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne. Środki zostaną wykorzystane na utworzenie Klubu Seniora w Sorkwitach.
 
85502 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest ze zmianą ustalonej kwoty planowanej dotacji na 2018 r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.14A.2018 z dnia 16-03-2018r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pisma znak FK.3111.2.44.2018 z dnia 20-03-2018r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
 
85503 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2018r.z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.32.2018 z dnia 09-03-2018r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75212- wprowadzenie planowanych wydatków w rozdziale związane jest ustaleniem kwot planowanej dotacji na 2018r.z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.27.2018 z dnia 02-03-2018r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej i ćwiczenia obronne.
 
85295 - zmiany planowanych wydatków w rozdziale związane są z ustaleniem kwot planowanej dotacji na 2018r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.40.2018 z dnia 15-03-2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Kwota 120.000,00zł  stanowi dofinansowanie projektu „Senior +”, z czego kwota 20.000,00zł., stanowi dotację na wydatki bieżące, a kwota 100.000,00zł, przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne. Środki zostaną wykorzystane na utworzenie klubu Seniora w Sorkwitach.
 
85502 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest ze zmianą ustalonej kwoty planowanej dotacji na 2018 r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.14A.2018 z dnia 16-03-2018r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pisma znak FK.3111.2.44.2018 z dnia 20-03-2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
85503 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2018 r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.32.2018 z dnia 09-03-2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 12:02:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 12:03:08
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 12:03:08
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu