ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/266/2018

Szczegóły informacji

XXXIX/266/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.1875 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji  w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.  Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
   
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                 - 21.484.526,95 zł
      w tym: dochody bieżące           - 20.372.746,95 zł
                 dochody majątkowe       -    1.111.780,00 zł
 
   - wydatki                                     -  22.034.526,00 zł
      w tym : wydatki bieżące          - 20.147.772,95 zł
               wydatki majątkowe         -   1.886.754,00 zł
      Deficyt budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIX/266/2018 z dnia 25 maja 2018r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
85503 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest ze zmianą ustalonej kwoty planowanej dotacji na 2018r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.100.2018 z dnia 11-05-2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01010 - Zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. ”Budowa wodociągu w Borowskim Lesie”.
 
60016 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
70005 - zmiana planowanych  wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
75023,75085 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
75412 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
80101,80110,80148,80150 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
85503 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest ze zmianą ustalonej kwoty planowanej dotacji na 2018 r. z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.100.2018 z dnia 11-05-2018 r.  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
90002,90015 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:04:41
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 10:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 10:08:13
Artykuł był wyświetlony: 146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu