ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/288/2018

Szczegóły informacji

XL/288/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 11.10.2017 r. Przedmiot uwagi: wykreślenie z rozdziału II § 6 punktu 7) o następującym brzmieniu:
 
7) Ustala się maksymalną łączną obsadę zwierząt hodowlanych realizowaną w ramach jednej działki budowlanej  zabudowy zagrodowej oraz na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcji i obsługi rolnictwa  oznaczonym na rysunku planu symbolem 58RU - do 40DJP, jednak nie więcej jak 1DJP na 1ha gruntów w granicach planu, do których inwestor ma tytuł prawny.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi:
 
        Ograniczenie obsady zwierząt hodowlanych do 40 DJP należy utrzymać. Jest to wielkość, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) nie jest instalacją mogącą zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że nie jest to forma uciążliwa. Dodatkowe ograniczenie wielkości hodowli wskaźnikiem 1DJP/1ha gruntów w granicach planu, do których inwestor ma tytuł prawny ma na celu niedopuszczania do wylewania na pola nadmiernej ilości gnojowicy.
Z uwagi na założone cele sporządzenia planu wynikające z uwarunkowań oraz wolę mieszkańców wyrażoną we wnioskach, uwagi nie można uwzględnić.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 14:46:49
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 14:46:53
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 14:46:53
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu