ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/291/2018

Szczegóły informacji

XL/291/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały NR XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Na podstawie:

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1769, ze zm.).

Treść:

Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale  NR XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach wprowadza się następujące zmiany:
 1. §2 Załącznika do Uchwały NR XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 otrzymuje brzmienie:
 
„Ośrodek działa między innymi na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach  rodzinnych, 
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  do  alimentów,
 6. Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 8. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
 9. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,
 10. Ustawy z dnia o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2007 r.
 11. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 13. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej,
 14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 15. Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 16. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 17. Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 18. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
 20. Niniejszego statutu,
 21. oraz innych  przepisów prawnych. „
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 15:17:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 15:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 15:17:28
Artykuł był wyświetlony: 95 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu