w sprawie: zmiany budżetu Gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/294/2018

Szczegóły informacji

XLI/294/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLI

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-27

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2018 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2018 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.  Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
     
 
  § 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                 - 21.696.787,05 zł
      w tym: dochody bieżące           - 20.567.007,05 zł
                 dochody majątkowe       -    1.129.780,00 zł
 
   - wydatki                                     -  22.346.787,05 zł
      w tym: wydatki bieżące          -  20.310.557,05 zł
               wydatki majątkowe         -    2.036.230,00 zł
 
      Deficyt budżetu gminy w wysokości 650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
 
   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity
Nr XLI/294/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000,00 zł nastąpiło na skutek wprowadzenia do planu dochodów dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na podstawie podpisanej umowy nr OW-II.3031.34.3.2018 z dnia 09 lipca 2018 r. w ramach konkursu pn. ”Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Dotacja przeznaczona jest zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Szymanowo.
75023 - zmiana planowanych dochodów o kwotę 5.063,48 zł, w rozdziale związana jest z otrzymanym odszkodowaniem z TUW w Olsztynie, z tytułu włamania do budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach.
75412 - zmiana planowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł, nastąpiła na skutek wprowadzenia do planu dochodów dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na podstawie podpisanej umowy nr OB.633.25.2018 z dnia 04 lipca 2018 r. Z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie remontu dachu Remizy OSP w Rybnie.
85219 - zmiana planowanych dochodów o kwotę 9.094,23 zł, w rozdziale związana jest z otrzymanym odszkodowaniem z TUW w Olsztynie, z tytułu włamania do budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach.
85502 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest z weryfikacją planu dochodów na 2018 r.
90002 - zmiana planowanych dochodów w rozdziale związana jest z weryfikacją planu dochodów na 2018 r.
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł, nastąpiło na skutek wprowadzenia do planu wydatków dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na podstawie podpisanej umowy nr OW-II.3031.34.3.2018 z dnia 09 lipca 2018r.w ramach konkursu pn. ”Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Dotacja przeznaczona jest zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości  Szymanowo.
75022,75075 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w rozdziale związane jest z koniecznością zakupu sprzętu do nagrywania i odtwarzania sesji Rady Gminy Sorkwity, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Pozostałe zmiany planowanych wydatków związane są z weryfikacją planu wydatków na 2018r.
75412 - zmiana planowanych wydatków  o kwotę 10.000,00zł., nastąpiła na skutek wprowadzenia do planu dochodów dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie podpisanej umowy nr OB.633.25.2018 z dnia 04 lipca 2018 r. z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie remontu dachu Remizy OSP w Rybnie.
75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sprzęt audio-video na potrzeby Rady Gminy Sorkwity.
85154 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
85214,85215,85219,85228,85295 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
85501,85502,85504,85508 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
90015 - zmiana planowanych wydatków w rozdziale związana jest z weryfikacją planu wydatków na 2018 r.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-08-01 18:55:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:00:56
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 19:00:56
Artykuł był wyświetlony: 19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu