w sprawie przekazania projektu... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/295/2018

Szczegóły informacji

XLI/295/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLI

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-27

Tytuł aktu:

w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity"

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 
Przyjmuje się projekt "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity", zwany dalej Projektem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 § 2. 
Projekt przekazuje się Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 § 3.
Zawiadamia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach Sp.z o.o o przekazaniu Projektu do zaopiniowania organowi, o którym mowa w § 2.
 § 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 § 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/295/2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 lipca 2018 r.
 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 2180) przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne są zobowiązane do dnia 12 czerwca 2018r. przekazać do organu uchwałodawczego gminy projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328 ze zm.).
W dniu 11 czerwca 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach Sp. z o.o. przedłożyło Radzie Gminy Sorkwity projekt powyższego Regulaminu. W myśl art. 8 ust.2 ustawy 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Sorkwity w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez Zakład projektu regulaminu dokonuje jego analizy oraz przekazuje organowi Regulacyjnego projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. W związku z powyższym po dokonaniu analizy przedłożonego projektu Regulaminu Rada Gminy Sorkwity przekazuje go do zaopiniowania organowi regulującemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-08-01 19:06:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:08:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 19:08:02
Artykuł był wyświetlony: 16 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu