ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Choszczewo. XXXII/208/2017 Obowiązujący
12 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Maradki. XXXII/207/2017 Obowiązujący
13 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. , zmienionej uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 czerwca 2017 r. XXXII/206/2017 Obowiązujący
14 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sorkwity na lata 2017-2020 XXXII/205/2017 Obowiązujący
15 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity. XXXII/204/2017 Obowiązujący
16 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. XXXII/203/2017 Obowiązujący
17 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Sorkwitach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sorkwitach XXXII/202/2017 Obowiązujący
18 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. XXXII/201/2017 Obowiązujący
19 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały XXIII/155/2016 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017 - 2030. XXXII/200/2017 Obowiązujący
20 2017-09-27 Zarządzenia Wójta w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sorkwitach w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. 62/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu