ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-04-06 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity 30/2018 Obowiązujący
12 2018-04-01 Zarządzenia Wójta w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność osób fizycznych. 29/2018 Obowiązujący
13 2018-03-30 Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami. 28/2018 Obowiązujący
14 2018-03-28 Zarządzenia Wójta w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2017 r. 27/2018 Obowiązujący
15 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. XXXVII/260/2018 Obowiązujący
16 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Sorkwity na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXXVII/259/2018 Obowiązujący
17 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XXXVII/258/2018 Obowiązujący
18 2018-03-22 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Sorkwity 25/2018 Obowiązujący
19 2018-03-12 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Sorkwity oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych. 23/2018 Obowiązujący
20 2018-03-09 Zarządzenia Wójta zmieniające zarządzenie nr 10/2015 r. Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego. 22/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu