ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-07-05 Zarządzenia Wójta zbycia mienia komunalnego 46/2017 Obowiązujący
42 2017-07-05 Zarządzenia Wójta zbycia mienia komunalnego 45/2017 Obowiązujący
43 2017-06-30 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego. 44/2017 Obowiązujący
44 2017-06-29 Zarządzenia Wójta w sprawie: zbycia mienia komunalnego w trybie rokowań. 43/2017 Obowiązujący
45 2017-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia zmian do ”Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017 –2021”. XXIX/194/2017 Obowiązujący
46 2017-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016r. oraz uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 r. XXIX/193/2017 Obowiązujący
47 2017-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016r. oraz uchwałą nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2017 r. XXIX/192/2017 Obowiązujący
48 2017-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. XXIX/191/2017 Obowiązujący
49 2017-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2016 r. XXIX/190/2017 Obowiązujący
50 2017-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. XXIX/189/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu