ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017– 2030 XXVI/182/2017 Obowiązujący
52 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego. XXVI/181/2017 Obowiązujący
53 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXVI/180/2017 Obowiązujący
54 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVI/179/2017 Obowiązujący
55 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki. XXVI/178/2017 Obowiązujący
56 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki XXVI/177/2017 Obowiązujący
57 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017 –2021”. XXVI/176/2017 Obowiązujący
58 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI/175/2017 Obowiązujący
59 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. XXVI/174/2017 Obowiązujący
60 2017-04-04 Zarządzenia Wójta w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach 19/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu