ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-12-18 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity. 92/2017 Obowiązujący
62 2017-12-14 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej. 91/2017 Obowiązujący
63 2017-12-08 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity. 90/2017 Obowiązujący
64 2017-12-08 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity” 89/2017 Obowiązujący
65 2017-11-30 Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity”. 88/2017 Obowiązujący
66 2017-11-30 Zarządzenia Wójta w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi, gm. Sorkwity”. 87/2017 Obowiązujący
67 2017-11-30 Zarządzenia Wójta zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami. 86/2017 Obowiązujący
68 2017-11-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Mrągowo. XXXIII/220/2017 Obowiązujący
69 2017-11-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIII/219/2017 Obowiązujący
70 2017-11-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. XXXIII/218/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu