ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-05-28 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym 40/2018 Obowiązujący
72 2018-05-15 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity 39/2018 Obowiązujący
73 2018-05-16 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity. 38/2018 Obowiązujący
74 2018-05-11 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+” 37/2018 Obowiązujący
75 2018-05-11 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity z podziałem na części: Część 1 Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego oraz Część 2 Budowa parkingu na 78 miejsc parkingowych w miejscowości Sorkwity 36/2018 Obowiązujący
76 2018-05-07 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity. 35/2018 Obowiązujący
77 2018-04-30 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity. 34/2018 Obowiązujący
78 2018-04-27 Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego. 33/2018 Obowiązujący
79 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. XXXVIII/265/2018 Obowiązujący
80 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”. XXXVIII/264/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu