ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-04-25 Zarządzenia Wójta w sprawie: zbycia mienia komunalnego 25/2017 Obowiązujący
72 2017-04-20 Zarządzenia Wójta w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. 24/2017 Obowiązujący
73 2017-04-18 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie. 23/2017 Obowiązujący
74 2017-04-13 Zarządzenia Wójta w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącego zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego. 22/2017 Obowiązujący
75 2017-04-06 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2017 roku zadań własnych Gminy Sorkwity: 21/2017 Obowiązujący
76 2017-04-05 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity. 20/2017 Obowiązujący
77 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pustniki. XXVI/185/2017 Obowiązujący
78 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pustniki. XXVI/184/2017 Obowiązujący
79 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. XXVI/183/2017 Obowiązujący
80 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017– 2030 XXVI/182/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu