ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Sorkwity na 2017 r. XXIV/171/2017 Obowiązujący
72 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018. XXIV/170/2017 Obowiązujący
73 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. XXIV/169/2017 Obowiązujący
74 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody drzewa gatunku sosna wejmutka (Pinus strobus) XXIV/168/2017 Obowiązujący
75 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo. XXIV/167/2017 Obowiązujący
76 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2017 r.” XXIV/166/2017 Obowiązujący
77 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XXIV/165/2017 Obowiązujący
78 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r. XXIV/164/2017 Obowiązujący
79 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. XXIV/163/2017 Obowiązujący
80 2017-02-17 Zarządzenia Wójta W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 10/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu