ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. XXXIV/228/2017 Obowiązujący
72 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2018. XXXIV/227/2017 Obowiązujący
73 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 200/3 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity XXXIV/226/2017 Obowiązujący
74 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy zmieniająca Uchwałę Nr XXI/142/2016 w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Sorkwitach. XXXIV/225/2017 Obowiązujący
75 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy zmieniająca Uchwałę Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi publicznych jednostek oświatowych przez Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach. XXXIV/224/2017 Obowiązujący
76 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę Nr III/18/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie: utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Sorkwity, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych. XXXIV/223/2017 Obowiązujący
77 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2018 r. XXXIV/222/2017 Obowiązujący
78 2017-12-27 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia magazynku OC 96/2017 Obowiązujący
79 2017-12-19 Zarządzenia Wójta w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Sorkwity 95/2017 Obowiązujący
80 2017-12-18 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji na przeprowadzenie postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Sorkwity” 94/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu