ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.” XXXVIII/263/2018 Obowiązujący
82 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. XXXVIII/262/2018 Obowiązujący
83 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sorkwity na lata 2018 - 2032. XXXVIII/261/2018 Obowiązujący
84 2018-04-26 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+” 32b/2018 Obowiązujący
85 2018-04-26 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity z podziałem na części: Część 1 Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego oraz Część 2 Budowa parkingu na 78 miejsc parkingowych w miejscowości Sorkwity 32a/2018 Obowiązujący
86 2018-04-20 Zarządzenia Wójta W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity 32/2018 Obowiązujący
87 2018-04-16 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji na przeprowadzenie postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest usuwanie roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Sorkwity 31/2018 Obowiązujący
88 2018-04-06 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity 30/2018 Obowiązujący
89 2018-04-01 Zarządzenia Wójta w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność osób fizycznych. 29/2018 Obowiązujący
90 2018-03-30 Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami. 28/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu