ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego. XXVI/181/2017 Obowiązujący
82 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXVI/180/2017 Obowiązujący
83 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków XXVI/179/2017 Obowiązujący
84 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki. XXVI/178/2017 Obowiązujący
85 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki XXVI/177/2017 Obowiązujący
86 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017 –2021”. XXVI/176/2017 Obowiązujący
87 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI/175/2017 Obowiązujący
88 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. XXVI/174/2017 Obowiązujący
89 2017-04-04 Zarządzenia Wójta w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach 19/2017 Obowiązujący
90 2017-03-31 Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego. 18/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu