ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-25 Zarządzenia Wójta w sprawie: upoważnienia Anny Fąk starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. 58/2017 Obowiązujący
2 2017-08-23 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi, gm. Sorkwity. 57/2017 Obowiązujący
3 2017-08-21 Zarządzenia Wójta w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 56/2017 Obowiązujący
4 2017-08-21 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Sorkwity i jednostkach organizacyjnych Gminy Sorkwity” 55/2017 Obowiązujący
5 2017-08-21 Zarządzenia Wójta w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sorkwity i jednostkach organizacyjnych Gminy 54/2017 Obowiązujący
6 2017-08-21 Zarządzenia Wójta w sprawie organizacji i funkcjonowania oraz powołania obsady stałego dyżuru Wójta Gminy Sorkwity na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. 53/2017 Obowiązujący
7 2017-08-11 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. XXXI/199/2017 Obowiązujący
8 2017-08-10 Zarządzenia Wójta w sprawie: zbycia mienia komunalnego. 52/2017 Obowiązujący
9 2017-08-08 Uchwały Rady Gminy w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium z „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”. 51/2017 Obowiązujący
10 2017-08-02 Zarządzenia Wójta w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zyndaki stanowiącej własność Iwony Laska. 50/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu