w sprawie: zmiany w planie dochodów i... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 12/2018

Szczegóły informacji

12/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obo

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-31

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę 515,00 zł do  wysokości 20 570 515,00 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
Zwiększa   się wydatki budżetu gminy o kwotę 515,00 zł do wysokości 21 120 515,00 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.  
 
§ 4
 1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                 - 20.570.515,00 zł
      w tym: dochody bieżące           - 19.608.735,00 zł
                 dochody majątkowe       -      961.780,00 zł
 
   - wydatki                                     -  21.120.515,00 zł
      w tym : wydatki bieżące          - 19.370.991,00 zł
               wydatki majątkowe         -   1.749.524,00 zł
 
            Deficyt  budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018  oraz podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu