ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 50/2018

Szczegóły informacji

50/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-28

Tytuł aktu:

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 poz. 109) oraz § 9 ust. 1, 6 i 6a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) zarządza co następuje:

Treść:

§1.
1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych Gminy Sorkwity oraz kierownicy jednostek posiadających osobowość prawną przekazują do Wójta Gminy Sorkwity w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań budżetowych oraz rozporządzeniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych sprawozdania w formie dokumentu.
2.  Sprawozdania w formie dokumentu powinny być dostarczone do Urzędu Gminy Sorkwity, do sekretariatu w terminach określonych rozporządzeniem przez Ministra Finansów.
3. Sprawozdania mogą być przekazywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji wskazanych przez Ministerstwo Finansów tj. SJO Besti@. Instytucja kultury przekazuje sprawozdania przy zastosowaniu obowiązujących formularzy sprawozdań zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl.
4. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.
5. Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie dokumentu składają własnoręcznie osoby upoważnione, w miejscu oznaczonym na formularzu. Wraz z podpisem umieszcza się pieczęć z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby podpisującej.
6. Jednostki organizacyjne mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.
7. Korekty sprawozdań powinny być przekazywane we właściwej formie, w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań budżetowych oraz rozporządzeniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity oraz kierownikowi instytucji kultury.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu