ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 52/2018

Szczegóły informacji

52/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obo

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077) oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 107.350,00 zł do wysokości 21 643 482,34 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 107.350,00 zł do wysokości 22 293 482,34 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
 
  § 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
      -  dochody                                 - 21.643.482,34 zł
      w tym: dochody bieżące            - 20.531.702,34 zł
                 dochody majątkowe       -    1.111.780,00 zł
 
   - wydatki                                     - 22.293.482,34 zł
      w tym : wydatki bieżące          - 20.303.252,34 zł
               wydatki majątkowe         -   1.990.230,00 zł
            Deficyt  budżetu gminy w wysokości 650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 
 
§ 5
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018  oraz podlega ogłoszeniu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu