ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

18/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-28

Tytuł aktu:

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2018

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2 g i 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2018 w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i postanawiam przyznać dotację:
 
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 30 000,00 zł.
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MARCINKOWO” w kwocie 3 300,00 zł.
§ 2
Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi Urzędu Gminy Sorkwity zatrudnionemu na stanowisku ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 20:09:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 20:10:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:33:38
Artykuł był wyświetlony: 305 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity