ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIX/267/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-25

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Sorkwitach imienia Janusza Korczaka.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) Rada Gminy Sorkwity uchwala:

Treść:

§ 1.
Zmienia się treść § 2, któremu nadaje się brzmienie: „Pełna nazwa szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitach”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/267/2018
Rady Gminy Sorkwity
Z dnia 25 maja 2018 r.
 
Zmiana polega na przestawieniu kolejności słów w nazwie szkoły. W obowiązującej uchwale w § 2 nazwa szkoły brzmiała „Szkoła Podstawowa w Sorkwitach im. Janusza Korczaka”, proponuje się zmianę na: „Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitach”.
W obecnym stanie poszczególne słowa z nazwy szkoły wypisane na świadectwie szkolnym, nie byłaby tożsame z brzmieniem nazwy szkoły nadanym uchwałą. Zapisy na wzorze świadectw szkolnych określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 170) posiadają taki układ, że po nazwie szkoły np. „Szkoła Podstawowa” występuje najpierw imię szkoły, a na końcu dopiero nazwa miejscowości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:14:33
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 10:14:38
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 10:14:38
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity