ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

41/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-01

Tytuł aktu:

w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i olejów silnikowych w samochodach służbowych

Na podstawie:

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
Wprowadza się następujące zasady rozliczania paliwa i olejów smarowych w samochodach służbowych:
1 Rozliczenie zużycia paliwa i olejów smarowych sporządzane jest do piątego dnia miesiąca bieżącego za miesiąc poprzedni według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wskazane w ust. 1 rozliczenie, sporządzane jest w oparciu o prawidłowo wypełnione karty drogowe, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się normy zużycia paliwa w samochodach służbowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W okresie jesienno-zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca normy zużycia paliwa zwiększa się o 10%.
5. Sporządzone za dany miesiąc rozliczenie zużycia paliwa i oleju, przekazuje się Skarbnikowi Gminy w terminie do 7 dnia następnego miesiąca celem zatwierdzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 34A/2010 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i olejów silnikowych w samochodach służbowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2018
Wójta Gminy Sorkwity z dnia 1 czerwca 2018 r.
 
 
 
MIESIĘCZNA KARTA KONTROLI ZUŻYCIA PALIWA
 
 
Rozliczenie za miesiąc …………………. rok ……. pojazdu: …………………………………...
nr rejestracyjny………………. norma zużycia paliwa……………………. l./100 km.
Imię i nazwisko kierującego pojazdem…………………………………………………………….
 
1. Stan licznika na koniec miesiąca: ………………………………. km
2. Stan licznika na początek miesiąca: ………………………………..km
3. Przejechano w miesiącu: ………………………………..km
4. Stan paliwa na początku miesiąca ……………………………….. l.
5. Zakupiono paliwa w miesiącu: ………………………………...l.
6. Stan paliwa na koniec miesiąca: …………………………………l.
 
7. Faktyczne zużycie paliwa w miesiącu: ………………….l.
8. Zużycie paliwa według normy …………………. l.
 
9. OSZCZĘDNOŚĆ/PRZEPAŁ* …………..l.
 
Wyjaśnienia (dotyczy pkt. 9):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Rozliczenie sporządził/a:
 
………………………………….
(Data i podpis pracownika rozliczającego)
 
Wnioski i rozliczenia zatwierdzam:
 
……………………………………..
(Data i podpis Skarbnika Gminy)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2018
Wójta Gminy Sorkwity z dnia 1 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2018
Wójta Gminy Sorkwity z dnia 1 czerwiec 2018 r.

 

 
Norma zużycia paliwa w samochodach służbowych

 

 
Lp.
Marka
Numer rejestracyjny
Rodzaj paliwa
Norma zużycia paliwa
1
Volkswagen Sharan
NMR 62XP
ON
7,8 l/100 km
2
Seat Alhambra
NMR 33JG
ON
7,6 l/100 km

 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 10:45:31
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 10:45:36
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 10:45:36
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity