ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XL/292/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie: wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolem) położonej w obrębie Warpuny przy ulicy Wolności nr 3

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.121) oraz § 17 ust. 4 załącznika nr 1 do Uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity {(Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2008 r. Nr 52, poz.1062), zmienionej uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r., (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) na wniosek Wójta Gminy Sorkwity, Rada Gminy w Sorkwitach uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 4 (czterech) lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,36ha zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolem) będącej własnością Gminy Sorkwity położonej w obrębie Warpuny przy ulicy Wolności nr 3 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 372 o powierzchni 0,36ha. Nieruchomość zapisana jest  w księdze wieczystej nr OL1M/00011899/9.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/292/2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 czerwca 2018 r.
 
 
Przedszkole będące przedmiotem dzierżawy znajduje się w budynku użyteczności publicznej położonym w Warpunach przy ulicy Wolności nr 3 stanowiący własność Gminy Sorkwity.
Czas, okres dzierżawy został wydłużony z uwagi na stworzenie możliwości większego zaangażowania się osoby, która będzie prowadzić działalność w ww. obiekcie, a tym samym podniesienie poziomu edukacji oraz standard budynku.
Z uwagi na zainteresowanie wydzierżawieniem tego obiektu na prowadzenie przedszkola wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z projektem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 15:36:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 15:40:09
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 15:40:09
Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity